Gå videre til innhold
Vil gjøre offentlig sektor mer synlig

Pressemelding -

Vil gjøre offentlig sektor mer synlig

Antallet kommunikasjonsrådgivere i både offentlig og privat sektor øker. Kommunikatørene spiller en stadig viktigere rolle i sine virksomheter, sier forfatterne av ny bok.

- Gode kommunikasjonsrådgivere er gode strateger på vegne av sine virksomheter. Vi må være analytiske og kritiske, samtidig som vi må være framsynte og gripe nye muligheter. Men vi kommunikatører kan bli flinkere til å fortelle om hva vi faktisk gjør, sier kommunikasjonsdirektør Siri Wolland.

En ny svensk undersøkelse viser at topplederne mener at kommunikasjon er avgjørende for at virksomhetene skal nå sine mål. Samtidig mener de samme topplederne at kommunikatørenes oppdrag og arbeidsoppgaver internt i virksomheten er utydelig. Undersøkelsen fra 2016 hadde til sammen 8000 respondenter i både private og offentlige virksomheter.

Wolland har, sammen med Karen Thommesen og Turid Årsheim, skrevet boken
Vær synlig - kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor
, som utgis på Gyldendal Akademisk forlag. De jobber alle med kommunikasjon hos Riksantikvaren, og har lang erfaring fra både offentlig og privat sektor.

– Medier og kommunikasjon er et eget fagfelt, likevel har vi savnet en praktisk bok om kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor. Derfor har vi skrevet den selv, basert på våre erfaringer og dokumenterte resultater, sier Wolland.

Oppdrag åpenhet
Mange forbinder kommunikasjonsrådgivere med pressearbeid og mediekontakt, men i boken understrekes det at kommunikatørenes arbeid består av langt mer enn dette. For de fleste kommunikasjonsrådgivere er den primære oppgaven opplysning, internt i virksomheten – og eksternt. Informasjon fra egen organisasjon skal ut i et klart og tydelig språk, slik at flest mulig enkelt kan fylle ut rett skjema eller få råd om alt fra barnehage til økonomiske og helserelaterte spørsmål. Kommunikatører jobber også med å fortelle de gode historiene fra egne virksomheter, og bidrar inn i debatter om viktige samfunnsforhold. Mange har også en viktig rolle som rådgivere internt i sine virksomheter, og stiller kritiske spørsmål før viktige avgjørelser tas.

«Vær synlig – kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor»
Boken er basert på forfatternes erfaringer og henvender seg til alle som jobber med kommunikasjon i offentlig sektor, enten det er i stat, fylke, kommune eller andre typer virksomheter. Offentlige virksomheter har et spesielt ansvar for å legge til rette for åpenhet og debatt. Vær synlig er en håndbok som viser hvordan det kan gjøres i praksis.

Siri Wolland, Karen Thommesen og Turid Årsheim. Gyldendal Akademisk forlag 2017.

Les mer om boken

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Camilla Bruseland

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997
Anne Kathrine Aabel Vikanes

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69
Anja Økland

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339