Gå videre til innhold
Nordområdene i endring (Gyldendal Akademisk)
Nordområdene i endring (Gyldendal Akademisk)

Pressemelding -

Lansering: Nordområdene i endring

Interessen for nordområdene fra internasjonale organisasjoner og virksomheter har økt kraftig det siste tiåret. Trolig ser vi en dyptgripende transformasjon av nordområdene økonomisk, politisk og sosialt. Det som skjer i nord, ikke minst knyttet til klimaendringene og økt globalisering, blir i økende grad viktig også for det som skjer andre steder i verden. 

Boka tar utgangspunkt i situasjonen i det nordlige Norge. Viktige endringer er olje- og gassnæringens inntog, den økte interessen for mineralutvinning, nye satsinger på vind- og vasskraftutbygging, en sterk ekspansjon i oppdrettsnæringa og en økende turisme. Dette er endringer som er med på å omforme det nordlige Norge og som i avgjørende grad også innvirker på, og gjerne også setter press på, samisk samfunns- og arbeidsliv. Kapitlene i boka handler om endringer innenfor et bredt felt av næringer. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad samene, primært gjennom Sametinget, i dag kan påvirke, utsette eller til og med stoppe større industrisatsinger i nord? Må samene bare tilpasse seg det som skjer eller gir den nye selvbestemmelsesretten dem nye muligheter? Og uansett graden av innflytelse, hvordan påvirker Sametingets politikk, som virker i konfliktfylte lokale og regionale omgivelser, på selve utviklingsklimaet i nord? Hvilke konsekvenser har dette for utviklingen i nord.

Lansering i Tromsø torsdag 23. mars

 • Sted: Akademika Tromsø. UB-kjelleren, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
 • Tid: Klokka 13:15
  • Introduksjon til boka v/Sveinung Eikeland
  • FeFo som utviklingsaktør v/Per Selle
  • Kommentarer v/ professor Marcus Buck, UiT
 • Arrangementet er åpent for alle og det blir enkel servering av snacks og forfriskninger
 • Påmelding via Facebook

Lansering i Alta fredag 24. mars - Noruts formidlingsseminar

 • Sted: Sted: UiT campus Alta, seminarrom 1042
 • Boklansering kl. 9.00-12.00
  • Introduksjon til boka v/Sveinung Eikeland
  • FeFo som utviklingsaktør v/Per Selle
  • Samiske interesser- bremsekloss for mineralnæringa? v/Vigdis Nygaard
  • Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? v/Jan Åge Riseth
  • Professor Marcus Buck, UiT og sametingspolitiker Silje Karine Muotka vil kommentere innleggene
 • Lunch kl. 12.00 -12.30
 • Formidling av forskningsresultater 12.30-15.30
  • Sentrale begreper og resultater fra prosjektet v/Arne Isaksen
  • Innovasjonspolitikk i et historisk perspektiv v/Sveinung Eikeland
  • Hvordan bidrar utenlandske investeringer til å forme debattene rundt næringers utvikling? v/Vigdis Nygaard
  • Innovasjonspolitikk i en regional kontekst - vind som case v/Trond Nilsen
  • Overlevelse gjennom omstilling – produksjonsbedriften Arges som case v/Line Mathisen
  • Kvinne eller mann – har det betydning for innovasjon? v/Trine Kvidal-Røvik
 • Arrangementet – hele eller deler av det - er åpent for alle uten påmelding. Vil du være med på lunch må du melde deg på til vigdisn@norut.no

Related links

Emner

Tags

Regions


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105
Vibeke Høegh-Omdal

Vibeke Høegh-Omdal

Redaksjonssjef 41553713