Gå videre til innhold
​Hver dag gruer tusenvis av mennesker seg for å gå på jobben fordi de føler seg mobbet, trakassert eller utstøtt.

Pressemelding -

​Hver dag gruer tusenvis av mennesker seg for å gå på jobben fordi de føler seg mobbet, trakassert eller utstøtt.

Hver dag taper samfunnet millioner av kroner i svekket produktivitet og kundeservice fordi ansatte er involvert i en konflikt.

I boka Varme konflikter i arbeidslivet - Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder beskriver forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet) disse «varme», følelsesladete konfliktene og hva man kan gjøre med dem.


Boklansering av Varme konflikter i arbeidslivet

Tid: 18. april – servering fra kl.16.30, program fra kl.17.00

Hvor: Pilestredet 52 (1. etasje) OsloMet – storbyuniversitetet 

Meld deg på her

Om boken:

Denne boken tar særlig for seg de emosjonelle sidene ved konflikter og er en oppfølging av boken Varme og kalde konflikter i arbeidslivet, som utkom i 2001. Konflikter kan oppstå mellom enkeltpersoner eller mellom grupper av ulike slag der yrke, kulturell bakgrunn, kjønn eller profesjon kan gi grunnlag for alvorlige uoverensstemmelser. Interessemotsetninger mellom avdelinger er heller ikke uvanlig. Konflikter kan forklares på ulike måter, men i denne boken legger vi hovedvekten på hvordan organisatoriske forhold på arbeidsplassen kan være en medvirkende årsak til at de oppstår.

Varme konflikter i arbeidslivet viser hvordan rusbruk, inkludering, rigide målstyringssystemer, varsling og uheldige ledelsesformer kan bidra til at det oppstår konflikter. Helsemessige effekter av konflikter diskuteres, i likhet med konflikter knyttet til kjønn og konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser. Boken inneholder mange erfaringer og praktiske råd i forbindelse med konflikthåndtering. Det legges spesiell vekt på dialogbaserte metoder som kan kombineres med et bredere arbeidsmiljøarbeid.

Bokens forfattere og deres bidrag:

 • Heidi Enehaug
  Tiden leger alle sår: Individuell og organisatorisk konfliktskalering
  Direkte og indirekte konflikthåndtering
 • Kjetil Frøyland
  Et inkluderende arbeidsliv: Til glede eller besvær?
  Rusrelaterte konflikter i norsk arbeidsliv
 • Hanne Heen
  Konflikter og konfliktforløp
  Konflikter og kjønn
  Hvordan moderere konflikter
 • Svenn-Erik Mamelund
  Direkte og indirekte konflikthåndtering
 • Tatiana Maximova-Mentzoni
  Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser
 • Bitten Nordrik
  Hvem gransker granskerne?
 • Robert H. Salomon
  Konflikter og konfliktforløp
  Tiden leger alle sår: Individuell og organisatorisk konfliktskalering
  Hvordan moderere konflikter
 • Hans Christoffer Aargaard Terjesen
  Bevisstløs ledelse
 • Christin Thea Wathne
  Styringens usynlige og uhyggelige (h)ånd

I forbindelse med lansering, ta gjerne kontakt med:

Katrine A. Ziesler, kommunikasjonsrådgiver ved AFI, OsloMet,
Tlf. 95 265 69 36
zika@oslomet.no

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Lilian Kongshavn

Lilian Kongshavn

Redaktør Arbeidsliv Arbeidsliv 91715730

Relatert materiale