Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Styrking av kvalitativ forskning

Aksel Tjoras nye «gulbok» skal gjøre den kvalitative forskeren både tryggere og modigere. Kanskje er det derfor den tas i bruk av stadig flere?

Ulike varianter av kvalitative forskningsmetoder blir i økende grad benyttet av forskere og studenter innenfor samfunnsvitenskap, helse- og sosialfag, teknologistudier og så videre. Gode instruktive og bredt anlagte metodebøker er derfor helt avgjørende. Aksel Tjora har derfor knadd på sin bok om kvalitative forskningsmetoder i en tiårsperiode og har stadig videreutviklet og konkretisert en «stegvis-deduktiv induktiv» tilnærming. En tydelig trinnvis tilnærming og en særlig detaljert redegjørelse for kvalitativ analyse skiller tredjeutgaven av boken fra det meste annet på markedet.

VISSTE DU DETTE?

- Kvalitative studier brer om seg i alle disipliner, også i den kvantitativt orienterte medisinen.

- Den velkjente analysestrategien «grounded theory» ble introdusert i USA på 1960-tallet som en protest mot en ensrettet kvantitativ tradisjon.

- Dybdeintervjuer er den mest utbredte metoden for å generere kvalitative data.

- Den induktive teoriutviklingen, som SDI-modellen bygger på, var også essensiell for fysikere som Niels Bohr og Albert Einstein.Mer utstrakt bruk av kvalitativ forskning

Kvalitative forskningsmetoder brer om seg ikke bare i forskningen, men også innenfor evaluering og rådgivning. Gode strategier og anvendelser kan vise vei i jungelen av begreper.

Stegvis-deduktiv induksjon
I førsteutgaven fra 2010 introduserte Tjora stegvis-deduktiv induksjon (SDI) som analysestrategi for å gjøre kvalitativ analyse mer tilgjengelig for studenter på alle nivåer. Ved stegvis behandling av kvalitative data hjelpes leseren til en pålitelig analyse med teoretiske ambisjoner.

Sosiologisk poliklinikk
Arbeidsfellesskapet Sosiologisk poliklinikk i Trondheim utfører oppdrag for offentlige og private virksomheter, hovedsakelig ved å bruke SDI-tilnærmingen. Metodens gjennomsiktighet gjør den anvendelig når man har oppdrag for aktører som ikke selv er vant til å benytte kvalitative undersøkelser.
Teknisk støtte for kvalitativ analyse
I boken vises det hvordan man kan bevare empiriske detaljer gjennom SDI-modellens steg ved å utnytte programvare for kvalitativ koding. Dermed ivaretar man de mange nyansene som preger kvalitativ forskning.


Les mer om Kvalitative forskningsmetoder i praksis av Aksel Tjora 

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105