Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Slik blir du en leder folk vil følge

Du må øve for å bli en god leder, påpeker Jan Spurkeland i dette innlegget.

Pulitzervinner og professor i politikk, James MacGregor Burns, definerer en leder som: en som har følgere uavhengig av privilegier, titler, penger eller andre objekter. En som inspirerer etterfølgere til å handle mot visse mål som representerer de verdier, motiver, ønsker og behov, aspirasjon og forventninger, som både lederen og følgerne besitter. Det nærmeste vi kommer et begrep som oppsummerer dette innholdet er det norske ordet «relasjonsledelse».

Begrepet ble først brukt i boka «Ledelse, dialog og samspill». Den menneskeorienterte lederstilen ble beskrevet som en «norsk modell for ledelse» der den bygger på norsk demokrati, tradisjon og kultur. Relasjonsledelse handler om å påvirke mennesker gjennom relasjoner. Lederen ønsker å skape en positiv og likeverdig relasjon til medarbeideren sin og arbeider med dialog og likeverd for å utvikle et tillitsforhold.

Folk yter nemlig mer når lederen er menneskeorientert og skaper tillit til sine ansatte. Gode relasjoner gir positiv effekt på nærvær og arbeidsinnsats. Den amerikanske psykiateren, Carl Rogers, hevder med styrke at relasjonen mellom leder og medarbeider er en avgjørende faktor for hvor produktiv medarbeideren er. En norsk forskningsrapport fra 2005 går gjennom de siste hundre års internasjonale viten om hva som gir effekt på effektivitet og lønnsomhet. Den viser at kvaliteten på relasjonen mellom leder og medarbeider gir mest positivt utslag. God relasjonsledelse har dermed sterk sammenheng med resultatoppnåelse.

Problemet er bare at relasjonsledelse er svært situasjonsbestemt. Hver relasjon er unik og kan ikke standardiseres eller generaliseres. Dermed blir relasjonsledelse en form for musikalsk improvisasjon. Slik berømte jazzmusikere farer over tangentene og treffer riktig hver gang, vil man i relasjonen med medarbeideren måtte føle seg frem til riktig takt og tone slik at man treffer strengene hos hver enkelt ansatt.

Så hvordan skal en leder kunne finne hvilke strenger å spille på? Svaret er like enkelt som det er vanskelig. Man må øve. På samme måte som jazzmusikerne har lært sine noter og øvd på sitt instrument, må dagens ledere trene på dimensjonene i relasjoner og samspill. Relasjonskompetanse krever bevissthet rundt et sett av ferdigheter, holdninger, kunnskaper og evner som bidrar til relasjonell atferd og praksis. Vi snakker om kommunikasjonsferdigheter, positive holdninger, emosjonell intelligens, coachende lederstil og avlede konflikter.

«Mestringsledelse» av Molstad og Spangberg er en bok som tar dette på alvor, og den fremstår som en treningsbok i tilbakemelding og dialog. Her får leseren en verktøykasse som gir mulighet for å trene alene eller med medarbeiderne. Boken gir et godt bilde på de kompetanser man trenger og øvelser som vil gjøre en hvilken som helst leder bedre til å utøve lederskap. Enten du er en erfaren eller nyslått leder er dette en kjapp måte å få oversikt over hva du kan, bør kunne og snart vil kunne mestre. For ledelse er ikke teori, men praktisk mestring av relasjoner.

Skrevet av Jan Spurkeland

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Lilian Kongshavn

Lilian Kongshavn

Redaktør Arbeidsliv Arbeidsliv 91715730