Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Nyhet -

Råd og tips til deg som skal studere

Jevn og trutt arbeidsinnsats er den beste måten å lære på, og å forberede seg til eksamen. Kjedelig, men sant. Det positive i et slikt budskap er at alle kan oppnå gode resultater. Det handler om innsats, men også om ferdigheter og innsikt i ens egne vaner og rutiner. Stikkordet er bevisstgjøring omkring egen læring. Det er en kjensgjerning at vi noen ganger skylder på hukommelsen der problemet egentlig er å finne i manglende eller dårlig innlæring.


Fra videregående skole til høyskole og universitet

Forskjellene mellom videregående skole og høyskole/universitet er mange og relativt store. Ved universitetet er det langt mindre undervisning enn det en er vant med fra skolen. Her legges det opp til at den enkelte student selv må ta ansvaret for læringen.

Mange som kommer som nye til universitetet, er vant med å arbeide hardt. Mange er også vant med å arbeide selvstendig og med å samarbeide med medelever på ulike prosjekter. I så henseende er det ikke sikkert at overgangen oppleves som så veldig stor. Det som likevel utgjør en vesentlig forskjell, er at en som student i langt større grad overlates til seg selv. 

Med økt frihet følger økt ansvar, men altså først og fremst et ansvar overfor seg selv. Det innebærer å disponere tiden best mulig for å lære det en skal. Om ikke alle opplever at kravene til arbeidsinnsats på universitetet er så mye annerledes enn tilfellet var på skolen, vil mange trolig erfare at universitetet stiller litt andre krav til kunnskap. Det gjelder ikke bare med hensyn til hvor mye det forventes at en skal ha oversikt over, men også med hensyn til forståelse og anvendelse av kunnskap. Her vektlegges den enkeltes evne til kritisk refleksjon, til vurdering av ulike teorier og – ikke minst – vurdering av hvordan en generelt og i spesifikke tilfeller har gått frem for å frembringe en bestemt type kunnskap.


Tenk gjennom hvor, når og hvordan du lærer best

Alle kan bli mer effektive, og et første skritt på veien er å øke bevisstheten om sin egen læring. Bruk noen minutter til å tenke gjennom din egen læring.

  • Hvordan går du for eksempel frem når du lærer? 
  • Skriver du notater? I så fall: Skriver du i boken / på arket, eller i egen notisbok / på eget notisark (eventuelt på utdelte kopier av PowerPoint-plansjer), eller skriver du notater på PC? 
  • Lager du resymeer av det du leser? 
  • Tar du for deg ett og ett tema og leser på tvers av ulike kilder, eller gjør du deg først ferdig med én kilde (bok) før du går over til neste? 
  • Bruker du understrekningspenner? I så fall: Har du et system for fargebruk, og hva gjør du når du repeterer? 
  • Hvor ofte repeterer du det du har lest? 
  • Når du leser, leser du da med tanke på å huske mest mulig, eller med tanke på å forstå og så kunne gjengi med dine egne ord? 


Spørsmålet om hvor du sitter når du arbeider med fagstoff, er også viktig å tenke gjennom. Noen trives best med å sitte for seg selv. Andre skulle gjerne gjort det, men har ikke anledning. Så vet vi at noen har det med å utsette arbeidsoppgavene helt til det ikke går lenger, og de blir nødt til å sprengjobbe «med kniven på strupen» for å bli ferdig. Atter andre trives best med å arbeide sammen med én eller noen andre.

Når du har tenkt gjennom og skrevet noen stikkord knyttet til spørsmålet om hvor, hvordan og når du lærer, bruk litt tid på å reflektere over hvor godt du synes dette fungerer, og hva som eventuelt ikke fungerer så bra. Bestem deg så for noe du ønsker å forandre på, og lag en plan for hvordan du vil gå frem. Ikke ta for hardt i ved å legge opp til mange og store endringer. Det blir som vedkommende som bestemmer seg i april for å slanke bort halve kroppen før neste «bikinisesong». Det er dømt til å mislykkes. Vær realistisk, og legg en realistisk plan for å nå målet.

Arild Raaheim Foto: Den røde gorilla

Lykke til!

Utdrag fra boken Råd og tips til deg som skal studere av Arild Raaheim

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183

Relatert materiale