Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Råd for helse og sykdom under langtidsopphold i Asia, Afrika eller Latin-Amerika

Hvordan unngå å bli syk i land med sykdommer man ikke får i Norge, og der mye er annerledes enn hjemme? Boken Reisemedisin vil være nyttig for alle som skal ut på et langtidsopphold, uansett reisemål og uansett lengde på og formål med oppholdet. De fleste av rådene gjelder også for vanlige feriereisende.

Før avreise

Helsekrav
Et langtidsopphold i et utviklingsland stiller visse krav til din personlige helse. Hvilke påkjenninger du møter, vil i høy grad være avhengig av hvor du skal, og hvilke oppdrag du får. Om du har god nok helse, må du først og fremst avgjøre selv. En legeundersøkelse er bare et supplement.

Legeundersøkelse
Enhver person som føler seg frisk, og som ikke får påvist sykdom ved en ordinær helseundersøkelse, er fysisk skikket til et langtidsopphold i utviklingsland. Personer med sykdom eller fysiske handikap må alltid vurderes individuelt av sin lege. Om den psykiske helsetilstanden er god nok for de påkjenningene et opphold i et utviklingsland kan medføre, vil være vanskelig å bedømme gjennom en kortvarig helseundersøkelse. Enkelte organisasjoner har spesialtilbud med grundigere intervju og legeundersøkelse.

Psykisk helse
Det kan ikke presiseres sterkt nok at det er din psykiske helsetilstand som vil avgjøre hvordan du vil mestre et langvarig opphold i et utviklingsland. Her må du stille krav til deg selv. Personer som ikke har hatt psykiske problemer her hjemme, vil i alminnelighet også klare seg bra ute. Har du hatt psykiske problemer hjemme, vil de som regel bli større ute, og du risikerer å fungere dårlig. Det er verken du selv eller din oppdragsgiver tjent med. At det er eksempler på det motsatte, skal ikke benektes, men de utgjør unntakene. Hvordan du vil fungere i arbeidet ditt i et utviklingsland, vil i stor grad være avhengig av din evne til å løse personlige problemer. Vi kan bare peke på noen personlige egenskaper som er viktige. Det dreier seg om så enkle ting som evnen til å få kontakt, evnen til å kommunisere med andre mennesker, evnen til å samarbeide, evnen til å tåle ensomhet og evnen til å stole på seg selv.

For noen vil utfordringene bli store. Du skal kanskje bo i et område hvor fattigdom og sykdom hører hverdagen til, eller det kan være forhold som gir deg grunn til å frykte for din egen sikkerhet. Du skal ikke dele lokalbefolkningens skjebne, men du skal leve under de samme forhold uten å bukke under på grunn av oppgaver og utfordringer du ikke greier å gjøre noe med. Det vil ofte bli vanskelig, men nødvendig, å begrense seg. Du skal gjøre en god jobb, men heller ikke mer. Arbeidskapasiteten er nedsatt i et fuktig og varmt tropeklima. Dette bør ikke bli en overraskelse, for da kan du miste selvtilliten. Du skal fungere, og det vil kreve selvdisiplin både i arbeid og ikke minst i fritiden. Du trenger ikke å være helt eller martyr.

Det er du selv som vet best hvor godt du klarer å løse dine psykiske problemer. Spør derfor først og fremst deg selv om du er psykisk robust nok til den oppgaven du skal gi deg i kast med. Spør også en du har tillit til, og som kjenner deg godt. Psykologisk vurdering av fagfolk vil bare de færreste ha anledning til å få.

Psykisk helse er også i høy grad viktig for din eventuelle ledsager (ektefelle eller samboer). Det vil ofte være lett å få leid hjelp til huset og barna. Men de færreste ledsagere kan skaffe seg lønnet arbeid. Å finne en meningsfylt beskjeftigelse kan bli et problem. Språkproblemer kan gjøre det vanskelig å skaffe seg lokale kontakter. Samlivsproblemer løses ikke i ensomhet ute, de har snarere en tendens til å bli større. Dette må dere gjennomdiskutere før avreise. Barna tilpasser seg lettere. Er barna friske og veltilpasset her hjemme og motiverte, er de vanligvis også skikket til et opphold i et utviklingsland.

Utdrag fra boken Reisemedisin av Ivar Helle og Gunnar Hasle

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105
Jørgen Jahr Glomnes

Jørgen Jahr Glomnes

Redaktør Medisin Medisin 98656370