Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Operasjonssykepleiernes funksjons- og ansvarsområde

Operasjonssykepleie har både en direkte og en indirekte pasientrettet funksjon. Det vil si at god operasjonssykepleie handler om å ivareta pasienten med pasientrettede tiltak, og tilrettelegge omgivelsene slik at pasienten ikke utsettes for fare. Slik sett kan vi si at operasjonssykepleie handler om både pasienten, rommene og tingene. 

Antimicrobial resistens er en av de mest komplekse globale helseutfordringene i dag, også medisin mot virus, sopp og parasitter blir mindre effektiv. (Bulletin of the World Health Organization 2017, 95: 242). I dette bildet blir det smitteforebyggende arbeidet operasjonssykepleierne har ansvar for og utfører enda viktigere. Forfatterne har derfor utvidet kapitlene som omhandler Operasjonsstuen, Hygiene og infeksjonsforebygging og Sterilisering. Det kirurgiske feltet endrer seg raskt både med tanke på organisering og innhold. Flere kirurgisk inngrep blir for eksempel utført via scopi og flere inngrep blir utført dagkirurgisk. I takt med disse endringene har vi utvidet boken med flere kapitler som kan gi operasjonssykepleiere den kunnskapen de trenger for å virke på nye områder.

Boken Operasjonssykepleie er skrevet for studenter som tar mastergrad i operasjonssykepleie eller videreutdanning i operasjonssykepleie. Den er også skrevet for operasjonssykepleiere som arbeider i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter og kirurgiske poliklinikker. For sykepleiere og andre som arbeider på ulike spesialavdelinger, kan deler av boka bidra til oppdatering av kunnskap. Forfatterne har lagt vekt på å formidle den generelle grunnkunnskapen som alle operasjonssykepleiere må ha, vel vitende om at spesialisert operasjonssykepleie er mer kompleks og krever høyere kunnskaper og bedre ferdigheter.

Boken er delt inn i 3 deler:

Del 1
Operasjonssykepleiens funksjons- og ansvarsområde tar utgangspunkt i operasjonssykepleiernes direkte og indirekte pasientrettede funksjon. Sentrale tema er operasjonssykepleiens historie, funksjons og ansvarsområde, pedagogiske ansvar, fagutviklende ansvar og dokumentasjon.

Del 2
Operasjonspasienten og operasjonssykepleie omhandler den sårbare pasienten sett fra ulike perspektiver. Dernest følger kapitler som har betydning for utvikling av ferdigheter i operasjonssykepleien, som utvikling av et faglig skjønn og håndlag.

Del 3 
Grunnleggende kunnskaper i operasjonssykepleie utgjør tyngden i læreboken og omhandler viktige kunnskapsområder i operasjonssykepleie, som: Infeksjonsforebyggende arbeid, forebygging av leiringsskader, forebygging av hypotermi og forebygging av tromboseutvikling. Videre følger kapitler som omhandler kunnskap om utstyr/ instrumenter og hvordan disse kan anvendes.

Kapitlene er faglig oppdatert utfra siste kunnskap og forskning på feltet. De som leser boken skal lære en yrkesutøvelse som er faglig forsvarlig, der faglig forsvarlighet innebærer både faktakunnskap, klokskap og handlingsberedskap.

Utdrag fra boken Operasjonssykepleie av Grethe Myklestul Dåvøy, Petrin Hege Eide, Ingeborg Hansen (red.)

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge