Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Nyhet -

Mer tid til god omsorg

Qudos er et nytt digitalt verktøy for fagutvikling i helsetjenesten.

Pleie- og omsorgssektoren står foran store utfordringer i årene som kommer. Eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen, og de får mer sammensatte pleiebehov. Det skorter ikke på behov og utfordringer.

Men når skal du få utvide kunnskapene dine? Og hvordan får du det til? Med Qudos bruker du mindre tid på opplæring og mer tid der din kompetanse virkelig betyr noe.

Kunnskap helt enkelt

Lederne i pleie- og  omsorgstjenesten skal sørge for at de ansatte holder seg faglig oppdatert. Digitale kurs gjør det mulig å sette i gang raskt med kompetansetiltak når behovet oppstår. Spart tid i opplæring gir mer tid til god omsorg. Synlig progresjon og rapporter på gjennomføring gir full oversikt over kompetansen - for både ledere og ansatte.

Kunnskap er trygghet!

Våre kurs
Vi har kurs for de mest sentrale temaene innenfor helsetjenesten:

  • Introduksjonskurs
  • Hverdagsrehabilitering
  • Legemiddelhåndtering
  • Legemiddelregning
  • Tvang og makt
  • Hygiene og smittevern
  • Dokumentasjon
  • Grunnkurs i sår og hud
  • Sårbehandling (våren 2017)
  • Forflytning (våren 2017)

Et produkt fra Gyldendal Norsk Forlag AS

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Camilla Bruseland

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997
Anne Kathrine Aabel Vikanes

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69
Anja Økland

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339