Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Nyhet -

Konflikthåndtering for ledere

Det er ledernes relasjonelle kompetanse og evner til å utvikle og realisere mål gjennom medarbeidere som er avgjørende for hvor gode ledere de er. Dette krever at lederne har en rekke personlige egenskaper som går langt utover det man kan beskrive i en kortfattet stillingsinstruks.

Konflikthåndtering for ledere er boken som bidrar til at du som leder – og alle fremtidige ledere – får en god forståelse av hvordan du kan håndtere konflikter med og mellom medarbeidere. Boka er praksisnær og gjør aktivt bruk av eksempler på konflikter fra arbeidslivet. Intensjonen er å utvikle analyser som ikke bare høres fine ut i teorien. De skal også være nyttige i praksis. Jeg tror dessuten det er bra for studenter som ennå ikke er ledere, å fordype seg i en bok som også er skrevet for praksisfeltet, skriver Halvor Nordby. 

Bokas eksempelbaserte vinkling på konflikthåndtering kan gi studenter en bedre forståelse av den virkelige verden. Dermed blir ikke virkelighetssjokket så stort når de skal håndtere konflikter i en fremtidig yrkeshverdag.

Innenfor permene av en bok er det umulig å ta for seg alle konflikter som kan oppstå i virksomheter der mennesker jobber sammen. Dette er heller ikke bare en bok, men en ganske tynn bok. Noen vil kanskje hevde at boka burde vært lengre. Det kunne den kanskje vært. Men mange års erfaring fra undervisning om ledelse i etter- og videreutdanningskurs har lært meg én ting, skriver Nordby. Ledere har sjelden tid til å lese og fordøye fagbøker på mange hundre sider.

Målet om å nå frem til praksisfeltet har ikke bare medført at boken har mange eksempler. Det preger også fremstillingsformen av de teoretiske perspektivene som brukes til å analysere eksemplene. Det har vært viktig å gjøre teoriene forståelige for dem som ikke har kunnskap om dem fra før. Samtidig må presentasjonene ha substans og analysene ha teoretiske kjernepunkter med reelle føringer for praksis.

Fortsatt er det en utbredt oppfatning at nøkkelen til god ledelse er å designe gode lederroller og å finne personer som har en relevant formell bakgrunn. Men langt oftere enn det man tror, er det lederes personlige evne til å forstå og kommunisere som er avgjørende. Det å være en god leder innbefatter selvsagt mer enn det å håndtere konflikter, men det å forebygge, avverge og håndtere konflikter er en sentral del av kompetansen ledere bør ha. Ledelse foregår ikke i et vakuum. Det er bare mulig å lede godt ved å være interessert i mennesker og å være bevisst på hvordan relasjoner mellom mennesker påvirker samhandling. Til syvende og sist handler det om å være klar over at man jobber som et menneske og med mennesker.

Om forfatteren
Halvor Nordby har doktorgrad i filosofi ved The University of Oxford. Han er professor ved Høgskolen i Innlandet og jobber i tillegg ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning og egne kurs om konflikthåndtering og har skrevet mange bøker og forskningsartikler om ledelse, kommunikasjon og etikk. 

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935