Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Nyhet -

Klinisk kommunikasjon i sykepleie

"En av de første pasientene jeg møtte som sykepleier, var en 14 år gammel jente som hadde en smertefull kreftsvulst i kjeven. Jeg husker henne slik en typisk ungdom kan være: sint og utagerende i det ene øyeblikket og lei seg og innadvendt i det neste. Det som opprørte ikke bare foreldrene hennes, men også meg og alle som jobbet på barneavdelingen, var at hun ikke ville ha behandling. Hun skrek og sa at hun heller ville dø enn å bli et "misfoster uten hår". Jeg var sykepleieren hennes den dagen hun skulle ha sin første cellegiftkur. Jeg husker jeg satt på gulvet i rommet hennes, bare satt der. Hun skrek og skrek, men etter en lang stund fikk jeg lov av henne til å starte cellegiftbehandlingen. Etter disse lange timene utviklet vi en spesiell relasjon, og jeg var en av de få sykepleierne som fikk lov til å gjøre smertefulle prosedyrer på henne. Denne pasienten fikk meg til å reflektere over kommunikasjon med ungdom, hvor vanskelig det kan være, og hvor bra det oppleves når man blir "sluppet inn"."

Det å jobbe som sykepleier er givende, spennende og utfordrende. Den ferdigheten vi bruker mest er kommunikasjon. Hvordan vi får frem pasientens perspektiv, observerer og kartlegger symptomer - og hvordan vi møter pasienter og pårørendes emosjoner og informasjonsbehov, er forankret i kunnskap om og kompetanse innen kommunikasjon.

Kommunikasjon er en ferdighet som i aller høyeste grad er avhengig av konteksten, og kan derfor ikke generaliseres til en prosedyre. Det som fungerer i en situasjon, kan hende ikke fungerer i tilsvarende situasjon med en annen person. Og motsatt – det som fungerer med en person, trenger ikke fungere med samme person i en annen situasjon. Det er komplisert kunnskap som er grunnleggende for all sykepleie. Kommunikasjon kan heller ikke generaliseres for alt helsepersonell. Det er skrevet flere bøker om legekommunikasjon, færre om sykepleiers kommunikasjon. Riktignok er en del kunnskap om kommunikasjon overførbar mellom ulike profesjoner, men vel så mye er fagspesifikk kunnskap. Dette er bakgrunnen for denne boken.

Klinisk kommunikasjon handler om utveksling av budskap mellom to eller flere aktører – sykepleier og pasient, sykepleier og pårørende, sykepleier, pasient og pårørende eller sykepleier og kolleger. Det er altså en gjensidig prosess der meldinger blir utvekslet enten verbalt eller nonverbalt. Kommunikasjonsprosessen bygger på gjensidighet mellom partene: Man gir og mottar informasjon.

Utdrag fra boken Klinisk kommunikasjon i sykepleie av Lena Günterberg Heyn (red.)

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge