Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Karriereveiledning - et gode for individ og samfunn

Karriereveiledning framstår i dag både som et politisk redskap og en individuell velferdstjeneste, og skal være et gode for samfunnet og individet. Dette dobbelte perspektivet skaper både spenninger og muligheter for et ungt fagfelt. Selve begrepet karriere vekker også ulike assosiasjoner i befolkningen. Har alle en karriere?

Karriereveiledning er ikke et nøytralt begrep: Det er innbakt i en bestemt tankegang og representerer et bestemt syn på kulturell kapital, på verdier og på «arbeid». Karrierelivsformen har ut fra sin livsformsblinde forståelse fått monopol på og overtatt tolkningen av «det gode liv». Den levner ikke mye rom for andre livsformer og verdier. Den passer fint inn i et individualistisk og effektivitetsorientert samfunn. Men den favner ikke alle.

Derfor er det grunn til å dykke litt dypere ned i begrepet og forholde seg kritisk til det. Det gjør denne antologien. Alle har en karriere, forstått som en livsbane, men ikke alle har en karriere slik den forstås i karrierelivsformen.

OECD kom i 2014 med anbefalinger om hvilke tiltak som burde iverksettes for å styrke karriereveiledningstilbudet i Norge. OECDs anbefalinger og EUs to resolusjoner innenfor karriereveiledningsfeltet (2004 og 2008) har fått betydelig innflytelse på norske myndigheters fokusering på karriereveiledning. I april 2016 fikk Norge sin første offentlige utredning om karriereveiledning.

Denne boken presenterer karriereveiledning både i et samfunnsmessig-, i et organisasjonsmessig- og i et individuelt perspektiv. Det har derfor vært viktig å gi plass til representanter fra ulike nivå og ståsted innenfor karriereveiledningsfeltet. De ulike bidragsyterne gis plass og rom til å utdype sitt engasjement og anliggende innenfor karriereveiledning med utgangspunkt i sin aktørrolle og sin «visjon» for karriereveiledning.

Med dette som utgangspunkt er målgruppene for denne antologien flere. Den henvender seg både til studenter, praktikere, undervisere og politikkutformere innenfor karriereveiledningsfeltet. Det er således et redaksjonelt ønske at de ulike bidragene skal inspirere og utfordre til å se karriereveiledningsfeltet fra ulike perspektiv og fra ulikt ståsted.

Utdrag fra boken Karriereveiledning for individ og samfunn av Roger Kjærgård, Peter Plant (red.)

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183