Gå videre til innhold
Jørgen Moltubak, forfatter av Gnistrende undervisning
Jørgen Moltubak, forfatter av Gnistrende undervisning

Nyhet -

Innsikten og øvelsene som får klasserommet til å gnistre

v/ Turbo Kommunikasjon/Kirsti Kristoffersen

I boken «Gnistrende undervisning» legger lektor og litteraturviter Jørgen Moltubak opp til en rekke praktiske innsikter og gode øvelser til alle som ønsker å videreutvikle seg som klasseleder. Og som ønsker å få klasserommet – og elevene – til å gnistre.

Hva ligger egentlig i uttrykket «gnistrende undervisning»?

– «Gnistrende» er et adjektiv som ofte blir brukt kun for noe som er bra og positivt. Men at noe gnistrer er også et uttrykk for friksjon og risikovilje. Se for deg ting som slår gnister, for eksempel radiobiler hvor det gnistrer oppunder taket, eller skøyter som treffer isen. Vi skal ikke være redde for friksjoner i et klasserom. Det er energien vi trenger. Skal vi få noe til å gnistre, må vi våge å tre ut av tradisjonen. Bryte mønstre, ta sjanser.

Praktisk kunnskap

Første utgave av boken «Gnistrende undervisning» kom i 2015, og ideen til boken sprang ut av Jørgen Moltubaks opplevelse av at det manglet en nisje i pedagogisk litteratur, nemlig den som forteller deg hvordan du gjør jobben. Han laget boken han gjerne skulle hatt selv som nyutdannet lærer, og samlet praksiskunnskap, tips og triks fra erfarne lærere. I dag holder han også kurs og foredrag, samt har et onlinekurs basert på boken.

– Mye av lærerutdanningen er altfor teoretisk, mens en veldig stor komponent av læreryrket er håndverk. Noe du skal lære hvordan du gjør. Som lærer skal du ha kompetanse bestående av mange delkompetanser, og kunne litt innenfor veldig mange forskjellige felt. Alt fra å være litt skuespiller til å ha psykologiske innsikter. Å ha pedagogisk litteratur som er «hands on» på hvordan utføre jobben, og ikke bare på et abstrakt nivå, er derfor noe mange har savnet, sier Moltubak.

Hva er nytt i den reviderte utgaven i 2019?

– Det er et nytt kapittel i forlengelsen av kapitlet om lærerens autoritet, energi og utstråling. Der understreker jeg betydningen av læreren som rollemodell, med vekt på kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon. I tillegg er kapitlet om motivasjon utvidet med mange konkrete eksempler på motiverende klasseledelse. Så er det også et nytt kapittel som beskriver hvordan innholdet i boken kan implementeres i praksis: «La det gnistre». I denne utgaven er det dessuten 50 nye øvelser som du finner på siste side i hvert kapittel.

Radiobiler og undervisningsdesign

Det blir stadig vanligere å bruke begrepet «undervisningsdesign» på hvordan lærere organiserer undervisningen. Og forfatteren liker å vende tilbake til radiobilene som eksempel.

– Det handler rett og slett om å sammenlikne læreren med en radiobilinstruktør. Når læreren legger opp til at elevene kan utfolde seg, er det bare å la dem tråkke gassen i bunn så gnistene spruter. Det er jo det morsomme! Og så gripe inn og løse opp når noen har kjørt seg fast i et hjørne, sier Moltubak.

– Undervisningsdesign er et videre begrep enn bare «opplegg». Mange opplegg i skolen er så satt på forhånd. Det står «dette varer i 45 minutter, del inn i grupper på fire, første del varer i 10 minutter» og så videre. Mange nyutdannede lærere opplever at de lærer å planlegge undervisningen på den måten, og så kommer de ut i klasserommene og ser at det ikke funker. Et undervisningsdesign må hele tiden tilpasses av hver lærer, til de elevene de har den dagen.

Hva er det aller beste tipset du kan gi til nyutdannede lærere?

– De må først og fremst forstå at det å planlegge undervisningen bare er halve jobben. Å være tilstede i øyeblikket og tilpasse situasjoner etter mennesker er viktig. Og å tørre å feile. Mange er redde for å gjøre noe feil, men det bør de ikke være. Om man gir seg selv fem forsøk på å prøve å få til noe, så blir det ikke så ille om det ikke går på første forsøk.

– Dessuten må ambisjonen til en lærer alltid være å nå fram til 100% av elevene i klasserommet. Gå inn med en lavere ambisjon enn det, og du har tapt i utgangspunktet.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Camilla Bruseland

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997
Anne Kathrine Aabel Vikanes

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69
Anja Økland

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339

Relaterte nyheter

Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge