Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Nyhet -

Hvorfor HR-boka og hvorfor fokusere på HR?

Setningen «de ansatte er organisasjonens viktigste ressurs» brukes i mange virksomheter. Det er et utsagn som vanligvis står i ulike strategiske dokumenter og i personalpolitiske retningslinjer i mange organisasjoner. Og det er sant. 

De ansatte er ofte en viktig suksessfaktor for at bedrifter skal levere gode resultater. I gamle dager var maskinene den viktigste produksjonsfaktoren. I dagens arbeidsliv er ofte den menneskelige og faglige kompetansen, det vil si hodene til de ansatte, den sentrale produksjonsressursen. Medarbeidernes kunnskap har erstattet maskinene. Virksomhetene har blitt kunnskapsbedrifter. Medarbeiderne og kompetansen deres er organisasjonenes viktigste og mest kritiske ressurs.

Vi mennesker har i utgangspunktet en unik evne til å lære, omstille oss og utvikle oss i takt med endrede krav. Det må kunne sies å være et gode for virksomheter som er avhengig av de ansattes evne til å være fleksible og endringsdyktige. Målet for enhver virksomhet er å få til en optimal bruk av de økonomiske og teknologiske ressursene. Da er det selvsagt kritisk å få disse ressursene til å spille på lag med de ansatte og deres kompetanse. Da kreves det godt personalarbeid, og HR-medarbeiderne må være profesjonelle og dyktige. En kompetent HR-funksjon er viktigere enn noen gang.

Å jobbe med HR vil si å jobbe med bedriftens medarbeidere og ledere. Hensikten med alt HR-arbeid er å bidra til at virksomheten når målene sine. Det gjelder enten målet er å tjene mest mulig penger eller drive en effektiv, offentlig forvaltning. Det viktigste for HR-funksjonen er å bidra til verdiskapningen i virksomheten. Derfor er HR-arbeid organisasjonsarbeid. Det er å sikre at organisasjonens menneskelige ressurser bidrar på best mulig måte. Det er å rekruttere og sikre riktig bemanning med riktig kompetanse. Det er å sikre systemer som bidrar til god ledelse og gir medarbeiderne muligheter for utvikling. Det er å styre og utforme arbeidsprosessene slik at de er effektive, og det er å avvikle arbeidsforhold når det er nødvendig. Å sikre godt HR-arbeid i virksomheten er viktig for å ivareta og utvikle de ansatte. En arbeidsgiver som følger lover og avtaler, som ser og ivaretar medarbeidere sine, er en god og attraktiv arbeidsgiver. HR-medarbeidere skal:

 • legge til rette for at bedriften tiltrekker seg, beholder og utvikler dyktige medarbeidere
 • bidra til at bedriften får maksimalt ut av de menneskelige ressursene man har til rådighet

 • Et slikt mål forutsetter at HR-medarbeiderne er kompetente. En god HR-avdeling passer på å levere det bedriften trenger for å være en attraktiv arbeidsgiver hos både nåværende og potensielt nye medarbeidere. HR-leveransene må ha en slik kvalitet at de bidrar til at virksomheten får brukt den kompetansen og kapasiteten som ligger hos egne ansatte.

  HR-boka gir en grunninnføring i alle de oppgavene en HR-medarbeider møter. Boka er egnet som pensum på bachelorstudier og på mindre videreutdanningsstudier. Men den er også egnet som oppslagsverk for HR-medarbeideren. I tillegg til å gi en teoretisk forståelse for ulike HR-oppgaver, har boka flere konkrete tips som HR-medarbeideren kan bruke i sin arbeidshverdag. 

  Utdrag fra HR-boka av Åshild Egerdal (red.)

  Kjøp boken her

  Related links

  Emner

  Tags


  Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

  Bestill presseeksemplarer her

  Pressekontakt

  Susann Hansen

  Susann Hansen

  Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183