Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

​Hvordan har bruk og «misbruk» av rusmidler endret seg?

Innsiktsfullt om rus

"Rus
er underholdende, innsiktsfull, informativ og pragmatisk kunnskapsformidling, skrevet av en erfaren fagmann med meninger – som han gjerne også forfekter. Alle med interesse for rusfeltet vil ha utbytte av å lese boken. Den foreslås herved som obligatorisk pensumlitteratur for medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomité."

Lars Slørdal, Tidsskriftet Den Norske Legeforening


Hvilke motiver oppgis for bruk av rusmidler? Hvilke skadevirkninger opplever enkeltpersoner og samfunn? Hvilke behandlingsmetoder råder i feltet? Og hva skal til for å forebygge rusmisbruk?

Rusmidler er et felt hvor "alle" mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse og sosialtjenesten som på ulike måter har med rusproblemer å gjøre.

I boka Rus gir psykiater Hans Olav Fekjær en grundig og oppdatert innføring i bruk, motiver, skader, behandling, forebygging og historikk knyttet til rusmidler og folk med rusproblemer.

Fekjær tar for seg hele bredden av rusfeltet med forskningsbasert dokumentasjon. Mye av stoffet er lite kjent, og vil overraske mange. Det gir nye perspektiver til alle som møter rusproblemer i sitt arbeids- eller privatliv og til andre interesserte. 


Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på rusproblematikk. Fekjær arbeidet som overlege ved Blå Kors-Senter i perioden 1998-2006. Før det var han ansatt i 30 år i Oslo kommune.

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105

Relaterte nyheter

Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge