Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Hvordan foregår psykoterapi i praksis?

Forventningens kraft - Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad er en sosialantropologiske studie fra Modum Bad. Studien bygger på deltakende observasjon av psykoterapeutisk behandling over en periode på om lag åtte måneder, og analyserer hvordan behandlingen skaper mening, gir inspirasjon til å ta risiko og tilegne seg ny erfaring. Den danner også grunnlag for felleskap og dialog.

Boken kaster samtidig lys over hvilke kulturelle og organisatoriske betingelser som gjør dette mulig, og retter blikket mot betydningen helsesport, miljøarbeid, sjelesorg og kulturaktiviteter får for pasienter som søker mestringsevne og helbredelse.

Forfatterne av boken ønsker å vise hvordan psykoterapi arter seg i praksis, og eksemplene er hentet fra ulike deler av virksomheten som drives ved Modum Bad.

Hovedhensikten med feltarbeidet ved Modum Bad psykiatriske sykehus og denne boka er:

  • å beskrive psykoterapi som en sosial prosess basert på samtaler med og observasjoner av virkelige mennesker som jobber med psykisk helse i en bestemt institusjonell sammenheng. Forfatterne oppfatter det sånn at dette kan ha en verdi i seg selv, siden etnografiske undersøkelser av dette feltet er svart sjeldne (Moutsou, 2011); Quimby, 2006; Whitley, 2014).
Siden psykoterapi i hovedsak handler om hvordan mennesker skaper relasjoner og mening sammen på bestemte måter for å oppnå bedre helse, angår ikke dette bare psykologien og dens univers, men også fagfelt som tematiserer forholdet mellom sosial praksis, erfaring og symbolsk skapte livsverdener – altså kultur i vid forstand.

Det finnes en rekke etablerte faglige broer mellom psykologien og sosialantropologien (og sosiologien, selvsagt), og mange forskere jobber i skjæringspunktet mellom disse disiplinene. I arbeidet med dette prosjektet ble vi tidlig overbevist om at et nyttig perspektiv på materialet vart er det vi i vid forstand kan betegne som 
det kunnskapssosiologiske.

Det gir oss muligheten til å snakke om pasienters erfaringer og de sosiale relasjonene vi har observert, som en del av et mer eller mindre felles kunnskapsrepertoar.
En viktig antakelse er at all erfaring, kommunikasjon og former for identitet som utvikles i relasjoner, er knyttet til måten mennesker tilskriver verden mening på (Barth mfl., 2002; Berger & Luckmann, 1967; Kronenfeld, 2008).


Om forfatterne:

  • Halvard Vike er professor ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge og seniorforsker ved Telemarksforsking
  • Heidi Haukelien er førsteamanuensis ved Senter for Omsorgsforsking Sør, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge og seniorforsker ved Telemarksforsking.

Utdrag fra boken Forventningens kraft - Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad av Halvard Vike og Heidi Haukelien

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge