Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Hvordan anvende psykologisk fagkunnskap i tannhelsefagene?

Hva er odontologisk psykologi?
Det har lenge vært et ønske om en ny lærebok i kommunikasjon og psykologiske aspekter ved oral helse. På tannlegeutdanningene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har det vært tilknyttet psykologer i arbeidet med dette siden tidlig i 1990-årene. Faglitteraturen har imidlertid ofte kommet fra medisinske miljøer. 

Undervisningen vektla i mange år kommunikasjon og tannbehandlingsfrykt, men i det siste har traumeperspektivet kommet sterkere inn i undervisningen. Dette skyldes i hovedsak ny forskning om sammenhenger mellom traumatiske opplevelser og tannbehandlingsangst og at det fra 2011 har blitt gitt statlige midler til et tilrettelagt tannbehandlingstilbud for voksne mennesker som er utsatt for tortur, vold i nære relasjoner eller har odontofobi (TOO-team). Med dette har flere psykologer blitt ansatt i tannhelsetjenesten, og de har begynt å engasjere seg i utfordringene innenfor odontologi.

En annen utvikling som aktualiserer økt kunnskap innenfor odontologisk psykologi, er World Dental Federation (FDI) sin nye definisjon av oral helse fra 2016: «Oral helse er mangesidig og inkluderer, men er ikke begrenset til, evnen til å snakke, smile, lukte, smake, berøre, tygge, svelge og formidle et spekter av følelser gjennom ansiktsuttrykk med selvtillit og fri for smerte, ubehag og/eller sykdom i det kraniofaciale kompleks.» Målet med denne definisjonen er å plassere munnhelsen som en integrert del av generell helse og velvære. Den nye definisjonen legger også føringer for et paradigmeskifte innenfor odontologien. Tannhelsetjenesten har vektlagt og skal fortsatt legge stor vekt på operativ behandling av ubehag og/eller sykdom i det kraniofaciale komplekset. Men i tillegg omfatter moderne odontologi det å se pasienten som en helhet med de fysiske og/eller psykiske lidelsene han har som kan påvirke oral helse.

Odontologisk psykologi handler om hvordan man kan anvende psykologisk fagkunnskap i tannhelsefagene. I denne boken tematiserer forfatterne utfordringer tannhelsepersonell og pasienter har med de psykiske aspektene ved tannhelse og tannbehandling. Det handler om alle pasienter, men kanskje særlig om de pasientene som ikke er vanskelige, men som har det vanskelig. For å forstå og kunne hjelpe disse pasientene må tannhelsepersonell i dag ha kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon, angstproblematikk og traumebevisst tannbehandling.

Utdrag fra boken Odontologisk psykologi av Tiril Willumsen, Lena Myran, Jostein P.Å. Lein (red.)

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105
Ida Stendahl

Ida Stendahl

Redaktør Psykisk helse Psykisk helse 95278622
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge