Gå videre til innhold
Foto:  Eryk Fitkau/gettyimages
Foto: Eryk Fitkau/gettyimages

Nyhet -

Hjertesykdom er den ledende dødsårsaken for kvinner i Norge

Mange norske kvinner lever med hjertesykdom, selv om for tidlig død av hjertesykdom har avtatt de siste tiårene på grunn av nedgang i risikofaktorene og bedret behandling. Hjertesykdom hos kvinner skiller seg fra sykdom hos menn både når det gjel­der risikofaktorer, utbredelse, symptomer, klinisk presentasjon, nytte og resultat av diagnostiske tester, prognose og behandling. Det er også velkjent at kvinner tåler alkohol dårligere enn menn og har større risiko for å utvikle alkohol­relatert hjertesvikt. Kvinner tåler også røyking dårligere enn menn, og røyking er en sterkere risikofaktor for iskemisk hjertesykdom for kvinner enn for menn.

En utfordring for både hjertesyke kvinner og helsepersonell, er at symptombildene ved ulike typer hjertesykdom hos kvinner kan være relativt uspesifikke og nærmest identiske. Kunnskapen øker stadig, men den er ikke alltid så lett tilgjengelig for dem som ikke arbeider med hjertesykdom hos kvinner til daglig. Mange myter eksisterer, og disse er det vik­tig å møte med oppdatert kunnskap.

Se forfatter Maja-Lisa Løchen fortelle om boken (video hentet fra UiT Norges arktiske universitet):

Om boken Kvinnehjerter - En medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer
Skrevet av Maja-Lisa Løchen og Eva Gerdts

Boken er et resultat av mangeårige erfaringer som hjertespesialister i behandling av kvinnelige hjertepasienter, og som forskere, undervisere og formidlere med fokus på kjønnsforskjeller knyttet til ulike aspekter ved vanlige typer hjertesykdommer.

Boken er ikke ment å være en fullstendig lærebok i hjertesykdommer. Den er inndelt i deler som kan leses selvstendig. Den første delen omhandler generelle forhold knyttet til kvinnehjertets anatomi og fysiologi, forebygging, risikofakto­rer, undersøkelsesmetoder, medikamentell behandling og forskningsmetoder. Den andre delen tar for seg de vanligste hjertesykdommene som rammer kvinner, og kapitlene i denne delen inneholder mye aktuelt fagstoff som er bygget rundt en syke­historie slik den typisk kan arte seg hos en hjertesyk kvinne. Ingen av sykehistoriene baserer seg på faktiske pasienter, og hensikten er at mange skal kunne kjenne seg
Maja-Lisa Løchen er professor i forebyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, og overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, mange med fokus på kjønnsforskjeller ved hjertesykdom.

Eva Gerdts er professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen og seksjonoverlege for Enhet for noninvasiv billeddiagnostikk ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Hun har publisert mer enn 160 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, mange med fokus på kjønnsforskjeller i hjertefunksjon.

Kjøp boken her 

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105
Jørgen Jahr Glomnes

Jørgen Jahr Glomnes

Redaktør Medisin Medisin 98656370