Gå videre til innhold
Foto: Thomas Brun NTB Scanpix
Foto: Thomas Brun NTB Scanpix

Nyhet -

Gir læreboken et digitalt løft

Professorene Christian Riis og Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI har lansert fjerde utgave av Moderne mikroøkonomi. Denne gangen er lærebokverket oppdatert med en digital arbeidsbok.

De to lærebokforfatterne hadde ikke akkurat små ambisjoner da de bestemte seg for å lage en lærebok om mikroøkonomi. Tanken var å lage et norsk standardverk om faget. Noe slikt fantes nemlig ikke fra før.

– Generelt vil studenter ha norske lærebøker, og det manglet en skikkelig bok om mikroøkonomi som var skrevet på norsk, sier professor Christian Riis.

Orden i kaoset
Sammen med lederen for Institutt for samfunnsøkonomi ved BI, professor Espen R. Moen, gikk han i gang med å lage denne boken, som siden har blitt trykket i stadig nye opplag. Fjerde utgave kom ut tidligere i år.

– Vi har begge en genuin interesse av å formidle faget og en klar formening om hva som er viktige spørsmål å reise. Boken bærer preg av vårt tankesett og vår måte å forstå økonomien på, sier Riis.

Mens andre lærebøker kan framstå som mer mekaniske, har Riis og Moen ambisjoner om å analysere valgene hvert enkelt menneske gjør som individ, innenfor et økonomisk system.

– Vi forsøker å forstå et samfunn, som egentlig bare består av et uendelig antall individer og beslutningstakere som stort sett gjør det de vil. Som individer er vi samtidig totalt avhengige av at millioner av mennesker gjør det de skal, for at hver enkelt av oss skal ha det bra. Dette er folk som ikke kjenner hverandre, men som er gjensidig avhengige av hverandre for at ikke samfunnet skal bryte sammen. Likevel er det en form for orden i systemet. Det er veldig fascinerende, særlig i en så kompleks økonomi som vi lever i nå, sier Riis.

Forfatternes ambisjon har vært å stimulere leseren til å tenke dypere om hvordan samfunnet faktisk fungerer.

– Mikroøkonomi fremstilles ofte som noe teknisk-mekanisk, eller som et rent puggefag. Det vil si: «Pugg disse modellene og spytt dem ut igjen til eksamen.» Det er et dårlig utgangspunkt for å forstå samfunnet, sier Riis.

Digital oppdatering 
Som foreleser og fagbokforfatter ønsker Riis å gi studentene teoretiske redskaper til å forstå hvordan økonomien fungerer i praksis. Et viktig verktøy er den digitale arbeidsboken som forfatterne har utviklet i forbindelse med den nyeste versjonen av læreboken. Det digitale innholdet oppdateres og videreutvikles kontinuerlig.

– Som foreleser og fagperson jobber jeg med undervisningsmaterialet hele tiden. Jeg finner fram dagsaktuelle problemstillinger og oppgaver som er knyttet til noe som skjer i samfunnet, her og nå. Dermed får den digitale læringsplattformen nesten en blogglignende struktur, som stadig utvikler seg. I kombinasjon med det trykte læreverket skaper den digitale arbeidsboken en spennende plattform for læring, sier Riis.

Det som gjør denne koblingen litt spesiell, er at forfatterne selv har ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde de digitale ressursene.

– Vi har også lagt inn funksjoner slik at andre forelesere kan lage egne oppgaver og digitale arbeidsbøker til sine studenter, knyttet til det samme læreverket. Det finnes også en chat-funksjon, slik at samarbeidspartnere og kollokviegrupper kan benytte tjenesten som et sosialt medium. Mulighetene er mange, og vi ser at de blir mye brukt, sier Riis.

Alle som kjøper læreboken, får gratis tilgang til den digitale arbeidsboken gjennom en såkalt kode-i-bok. Andre kan få tilgang til de digitale ressursene ved å tegne et digitalt abonnement.


Tekst: Irina Lee
Teksten er først publisert i VIT nr. 2 - 2017

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183