Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Nyhet -

For deg som skal ut i praksis

Hvert år går flere tusen studenter ut i praksis. Å skulle lære i praksis er nytt og uvant for mange. De fleste studenter er vant til å «lære» på skole, og er naturlig nok usikre på hva de vil møte, hva som blir forventet av dem og hvordan de bør te seg for å lære mest mulig. 

For å bli en kompetent profesjonsutøver og kunne handle profe­sjonelt og kvalifisert, trenger du praktisk erfaring. «Virkeligheten er for kompleks til at den kan gjenskapes inne på skolen», sier en av lærerne ved bioingeniørutdanningen (Jonsmoen & Greek, 2015). Du skal derfor ut i praksis. I praksis vil du få mulighet til å integrere teoretisk kunnskap i en praktisk virkelighet, opp­øve evnen til å håndtere faglige utfordringer i konkrete arbeidssituasjoner og samarbeide med profesjonsutøvere.

Hensikten med praktiske studier er kort sammenfattet at du:

‒ prøver ut teoretiske kunnskaper i reelle situasjoner under veiledning
‒ oppøver praktiske ferdigheter
‒ arbeider sammen med profesjonelle i et faglig miljø
‒ får anledning til å reflektere over egen yrkesutøvelse sammen med veiledere
‒ begynner å forme en yrkesidentitet
‒ får et handlingsgrunnlag for videre utvikling av profesjons­kompetanse

Råd til deg som som skal ut i praksis:

  • En studiedag for deg er en arbeidsdag for profesjonsutøverne i praksis. Du er student og er i praksis for å lære, for å observere, spørre, reflektere og handle under veiledning, ut fra oppsatte mål og en konkret plan som er godkjent av prak­sisveileder og kontaktlærer.
  • Læring i praksis kan ikke alltid planlegges. Selv om du har forberedt deg godt og lagt en plan for dagen, kan uventete situasjoner oppstå slik at den planen du har lagt for dagen ikke kan gjennomføres. La det imidlertid ikke stresse deg. Du lærer kanskje ikke det du hadde tenkt, men du lærer noe annet.
  • Et lærerikt praksisopphold avhenger av et godt samarbeid mellom deg, praksisstedet og utdanningen. Du har for eksem­pel like mye ansvar for å skape gode veiledningssituasjoner i praksis som praksisveileder.
  • Profesjonsutøverne i praksis, og spesielt praksisveileder, utgjør en sentral læringsressurs og er dessuten viktige rollemodeller for deg. Sett derfor pris på dem, og signaliser interesse for deres arbeid ved å vise at du prøver å få med deg hva de sier og gjør. Vær interessert og spør. Å hjelpe til når det trengs er god kutyme, og en god strategi både for å lære og for å bli inkludert i arbeidsfellesskapet.

Utdrag fra boken Praksisboka  av Kari Mari Jonsmoen og Mari Greek


Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183