Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

En guide til økonomisk politikk

Gjennom figurer, tabeller og grunnleggende beskrivelser får LOs tidligere sjeføkonom Stein Reegård fram de sentrale forståelsene for hvordan samfunnsøkonomien former de langsiktige trendene og vår hverdag. 


Eksempler på spørsmål du får svar på:

– Hvordan fungerer arbeidsmarkedet egentlig – er det mangel på arbeidskraft eller overflod av hender?

– Hvilken betydning har oljeøkonomien for den nasjonale økonomien – kunne vi ha klart oss uten oljepengene?

– Hvordan skal vi forstå økonomenes prognoser om framtiden?

– Valuta, rentefastsetting, lønnsdannelse og forhandlinger – hvordan spiller disse faktorene sammen?

Boken starter, uten tung teori, med å velge ut fem viktige forståelser av eller overblikk over det som former vår økonomiske virkelighet. Dernest blir det plass til en kort beskrivelse av de viktigste politiske virkemidlene for å påvirke denne økonomiske virkeligheten. For å gjøre stoffet lettere tilgjengelig er disse virkemidlene sortert som en kalender, som følger den rytmen begivenhetene grovt sett følger i Norge.

De viktige institusjonene er storting, regjering, Norges Bank og partene i arbeidslivet. Ofte er økonomer i en rådgivende og kanskje premissgivende rolle. Innimellom sier vi også litt om disse som hjelper eller roter det til – alt etter som en ser det. For ikke å gjøre teksten for tung har forfatteren spredt talldokumentasjonen utover i kapitlene. For de ivrigste tar forfatteren i del III en spesiell runde på statistikk og begreper, blant annet med noen illustrerende eksempler som har fått mye oppmerksomhet i presse og annen offentlighet.

Om forfatteren
Stein Reegårds utvalg av stoffet er basert på drøye 20 års erfaring som økonomisk ekspert og rådgiver for LO – landets viktigste samfunnsaktør utenom storting og regjering, en medlemsorganisasjon som representerer hele bredden i norsk arbeids- og næringsliv: like mange i privat som offentlig sektor, like mange kvinner som menn, og med kontaktflate nasjonalt, men også internasjonalt, mot bedrifter, politikk, forskning, medier og annen offentlighet.

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183
Per Oskar Andersen

Per Oskar Andersen

Redaktør Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon