Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

En etterlengtet oversikt over psykisk helsearbeid

Anders Johan W. Andersen tegner et helhetlig bilde av psykisk helsearbeid slik det har utfoldet seg de siste 20 årene.

Psykisk helsearbeid – en gang til gir svar på hva psykisk helse handler om, og hvordan det er mulig å hjelpe mennesker som sliter med psykiske helseproblemer. Ikke minst viser forfatteren hvorfor det er viktig å snakke om psykisk helse, og hvorfor det er viktig å tydeliggjøre at psykisk helsearbeid også handler om å skape et lyttende og inkluderende samfunn.

Ved hjelp av historieforskning, teoretiske analyser, policydokumenter og erfaringskunnskap, gir Anders Johan W. Andersen et nytt og tidsriktig bidrag til forståelsen av psykisk helse og psykisk helsearbeid. Han tegner et bredspektret bilde av situasjonen og argumenterer for at det er breddekunnskapen som gir dybde til og kjennetegner psykisk helsearbeid.

I boken argumenterer Andersen for at både psykisk helse og psykisk helsearbeid er bevegelige mål i den forstand at det varierer med tid, sted og kultur. Slik sett utfordres alle til å utforske både seg selv og verden omkring en gang til. Grunntonen i boken er at det er nødvendig å se om igjen både på egen forståelse av psykisk helse og på hva vi mener er til god hjelp. Det er opphavet til bokens undertittel – en gang til. Et slikt utgangspunkt gir næring til håpet og til troen på at det er mulig å skape et samfunn med plass til alle.

Forfatteren viser at spørsmål om psykisk helse i vår tid handler om folks kamper for anerkjennelse og tilhørighet, og at psykisk helsearbeid dermed blir nært knyttet opp til samfunnets ivaretakelse av folks sivilrettslige, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Boken gir ny kunnskap om en av vår tids største helseutfordringer, og fungerer dermed også som et innlegg i diskusjonen om den videre utviklingen av psykisk helsearbeid i Norge. Det er en bok som engasjerer, og som i kraft av sin tverrfaglige forankring kan utgjøre et startpunkt for mange utdanninger innen helse- og sosialfag.

Om forfatteren
Anders Johan W. Andersen er utdannet psykiatrisk sykepleier og har doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health i Gøteborg. Han har arbeidet med spørsmål knyttet til psykisk helse og psykisk helsearbeid i snart 30 år, og har utgitt flere vitenskapelige artikler og bøker innen området. Andersen er for tiden dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge