Gå videre til innhold
Foto: Barcroft Media / Getty Images
Foto: Barcroft Media / Getty Images

Nyhet -

En bred fremstilling av alle viktige aspekter ved aids-epidemien

Hiv- og aids-epidemien er – foreløpig – den siste av de store og alvorlige epidemiene som har rammet menneskeheten.

Det er nå gått 33 år siden den første MMWR-rapporten om den nye sykdommen den «offisielle» start av aids-epidemien så å si. Historien om epidemiens utvikling, og ikke minst verdens svar på epidemien, har i sannhet vært et fargerikt og fascinerende drama. Dramaet har selvsagt hatt sterkt preg av tragedie med ufattelig angst, sorg, lidelse og død. Men det er også tallrike eksempler på beundringsverdig innsats i epidemibekjempelsen både hos enkeltmennesker, organisasjoner og ikke minst fra forskerverdenen. 

Vitenskapens innsats representerer et av de mest imponerende kapitler i medisinens historie, og har ført til store gjennombrudd som dagens pasienter nyter godt av. Dette har endret aids-sykdommens ansikt i den rike verden, hvor vi imidlertid ser nye, uforutsette problemer. I fattige deler av verden er epidemien stadig en enorm utfordring og representerer et av de største globale problemene i moderne medisin.

Et enkelt uhell i begynnelsen av 1900-tallet hos en sjimpansejeger som fikk apeblod i et sår, kan ha ført til en global epidemi som har rammet over 70 millioner mennesker, med dødelig utgang for 35 millioner.

Boken Aids-epidemien gir en bred fremstilling av alle viktige aspekter ved aids-epidemien – medisinske og ikke-medisinske – og dekker både epidemiens historie, samtidssituasjonen og fremtidsaspektene.

Utdrag fra boken Aids-epidemien av Stig S. Frøland

Kjøp boken her

Related links

Tags

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105