Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

​Du har en nabo, kollega, venn – eller kjæreste som har schizofreni, men du vet det ikke

Hvordan ville du reagert hvis en du kjenner fortalte deg at han eller hun har en schizofrenidiagnose? De det gjelder holder det som regel skjult

Media presenterer ofte et bilde av schizofrenipasienter som uberegnelige og potensielt farlige. Men mennesker med schizofreni er som folk flest – veldig forskjellige.

Schizofreni - til å leve med er den første boken som utforsker schizofreni fra et dobbelt perspektiv: psykiaterens og pasientens. Forfatterne har over flere år sittet på hver sin side av bordet i terapirommet og opplevd sykdommen sammen. Resultatet er en bok hvor forfatterne ønsker å beskrive hvordan schizofreni oppleves– av pasienten og av behandleren. De vil avmystifisere schizofreni og vise at er fullt ut mulig å leve et normalt liv med en slik alvorlig lidelse.

"Vi ønsker å alminneliggjøre og ufarliggjøre. Og vi ønsker å gjøre dette ved å vise at psykiatri ikke er et lukket univers, befolket av de "gale" og deres voktere. Vi har begge opplevd et lavt kunnskapsnivå både i samfunnet generelt og i helsevesenet når det gjelder schizofreni. Og for lite kunnskap danner grobunn for stigmatisering og mytologisering. Vi er begge akademikere og følgelig nysgjerrige og vitebegjærlige. Vi har lyttet, spurt, undersøkt og diskutert alle sidene av sykdommen. Vi er blitt litt klokere, mer ydmyke og litt mer kunnskapsrike i denne prosessen, og det er denne kunnskapen vi ønsker å formidle til den som leser boken" sier forfatterne Dawn Elizabeth Peleikis og Sivje Cathrine Felldal.

Les mer om boken Schizofreni - til å leve med av Dawn Elizabeth Peleikis og Sivje Cathrine Felldal.

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105