Gå videre til innhold
Design: Munch Design
Design: Munch Design

Nyhet -

Den som eier ordet, eier verden

Du møter det hele tiden. Politikere, markedsførere, journalister og pedagoger – alle bruker de teknikker og metoder hentet fra det vi kaller markedsspråket, for å nå frem til dem de ønsker å treffe med budskapet.

Markedsspråket er obligatorisk lesestoff for markedsførere, studenter og andre som jobber med kommunikasjon. I boken utforsker tre tekstforfattere med bakgrunn fra reklame og film hvordan ord og språk påvirker og, til en viss grad, skaper virkeligheten vår. Ved hjelp av eksempler og faglige refleksjoner viser de hvordan det går en rød tråd fra antikkens retorikk til dagens innholdsmarkedsføring, selv om de fysiske rammene våre endrer seg. På veien møter du noen av historiens mest toneangivende tekstforfattere, får berømte eksempler fra reklamens verden og innsikt i aktuell forskning.

Hvordan virkelighet skapes gjennom ord 
Boken inntar et sosialkonstruksjonistisk perspektiv: at virkelighet ikke er en objektiv størrelse som kan observeres, men noe vi skaper i fellesskap gjennom relasjoner og språklig enighet rundt begreper. I en slik sammenheng blir tekstforfatteren en viktig brikke, og boken setter også søkelyset på hvordan tekstforfatterene jobber, hvilke kreative teknikker de bruker, og viser eksempler på reklamebudskap som har blitt til en del av vår kollektive bevissthet og begrepsapparat. 

Hvilken rolle spiller kreativitet?
Boken tar også for seg begrepet kreativitet, hva forskningen sier om emnet, og hvorfor det alltid vil stå i kontrast til naturvitenskapens strenge krav til observerbarhet. Boken belyser sentrale spørsmål knyttet til hvordan kreativitet oppstår og brukes, og gir leseren innsikt i sentrale teorier og begreper.

Praktisk og engasjerende 
Markedsspråket er en bok som skal brukes! Ved å lese den får du et bedre teoretisk grunnlag for din tekstproduksjon, og praktiske råd og tips hjelper deg til å skrive enda bedre tekster enn det du gjør i dag. Det er også forfatternes håp at boken skal inspirere til faglig refleksjon og diskusjon.

Om forfatterene
Kim Bjørnqvist har bakgrunn som reklamemann. Bjørnqvist driver nå egen virksomhet som konsulent innenfor reklame og tv.

Magne Johannessen har bakgrunn fra reklamebransjen som tekstforfatter og rådgiver. I dag er han høyskolelektor på Høyskolen Kristiania hvor han har ansvaret for og underviser på emner som tekstforfatting, markedsføring og markedskommunikasjon.

Elling Aarflot har bakgrunn som tekstforfatter og foreleser innen tekst og kreativitet. I dag er han partner i Totaltekst der han sloss for den gode teksten på en daglig basis. 

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183
Knut André Karlstad

Knut André Karlstad

Redaktør Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon 41205988