Gå videre til innhold
Bli en mer energieffektiv lærer i en travel skolehverdag

Nyhet -

Bli en mer energieffektiv lærer i en travel skolehverdag

Å være lærer er utfordrende på mange plan. Elevene er mangfoldige og arbeidsoppgavene er uendelige. Hvordan klare å skille ut det viktigste fra det litt mindre viktige når tempoet blir høyt og forventningene fra elevene, fra foreldre og fra ledelsen stiger?

I boken «Kjenn deg selv som lærer – utnytt ditt potensiale», skrevet av Kristin Aase og Bente Elisabeth Vetland, er hensikten nettopp å gi læreren mulighet til å se det grunnleggende som finner sted i løpet av en skoletime eller en skoledag. Boken er egnet for både studenter som retter seg inn mot skolen, og for lærere som allerede er i jobb i skolen.

– Vi vet fra forskningen at kvaliteten i relasjonen mellom lærer og elev og mellom elevene er det viktigste for å skape mestring og læring. Samtidig er det lett å miste tak i nettopp dette når skolehverdagen blir krevende, sier Bente og Kristin.

– Tanken i boken «Kjenn deg selv som lærer» er at økt forståelse for hvem vi selv er som lærere, øker vår mulighet til å stå i de mange møtene som vi har med alle våre elever og med elevenes foreldre. Når vi bedre forstår hva som skjer med oss i stress og press, kan vi lettere finne strategier der vi gir oss selv en mulighet til å handle annerledes og mer hensiktsmessig enn hva ryggmargsrefleksen utløser.

Hva gir det lærerstudenter/PPU-studenter å lese denne boken?

– Vi vet fra samtaler med både nyutdannede lærere, lærerstudenter, PPU-studenter og praksislærere at det er nettopp relasjonen, klasseledelse og struktur på timene som kjennes krevende for mange å lykkes med, når de samtidig skal ha fokus på faget og metoden de har valgt. I boken løftes nettopp disse grunnleggende temaene frem. Både i lys av skoleforskningen, men også med en påminnelse om at alt vi vet fra forskningen som er riktig å gjøre, responderer vi lærere ulikt på. Fordi vi er ulike.

«Kjenn deg selv som lærer» gir for denne gruppen innsikt i hva forskningen sier gir god læring, og innsikt i hvordan kommunikasjon, feedback, kroppsspråk og relasjon henger tett sammen. De får et personlighetsverktøy til å forstå seg selv og sine automatiske mønstre, ikke minst i stress og press; og den gir praktiske tips om hvordan de kan jobbe energieffektivt i en travel skolehverdag.

Hva gir det erfarne lærere å lese denne boka?

– Lærere med erfaring får påminnelse om hvor viktige de er i møte med den enkelte elev. Vi vet at kroppsspråket avslører oss. Ofte vet lærere en del om seg selv og hvordan de virker i stress, men ser sjelden hvor sterkt andre opplever det. Eleven vil mange ganger kunne beskrive oss bedre enn vi klarer å se og beskrive oss selv. Det er ofte blindt selv hos lærere med lang erfaring, hvor synlig det er for eleven når de er stresset og går i sine fallgruver.

– De blir også minnet på at all feedback er en tilbakemelding til eleven om eleven selv. Eleven leser det ikke som en objektiv kommentar når du nøkternt prøver å gi en tilbakemelding. Det er derfor viktig å huske at tilbakemeldingen skal stimulere til økt innsats for læring. Måten vi gir tilbakemeldingen på er så uendelig viktig.

Hvordan konkretiseres dette i boken?

– I boken presenteres 9 ulike ryggmargsreflekser når møter mellom elevene og læreren strammer seg til, og leseren kan gradvis gjenkjenne eget reaksjonsmønstre. Hvert kapittel innledes med noen spørsmål som kan brukes i kollokviegrupper eller til selvstudium.

– For å aktivt kunne gjøre noe med eget handlingsmønstre blir leseren blant annet kjent med verktøyet «Kjernekvadranten». Det er en modell som utfordrer oss alle på å finne ut hva vi har av viktige kvaliteter og som vi bærer med oss inn i klasserommet. Problemet for oss alle er at hvis den kvaliteten vi har, blir økt i omfang og styrke gjerne i stress og press, blir det lett for mye av den.

Kan du gi et eksempel på dette?

– En lærer som er god på struktur og planlegging, kan bli rigid og påståelig, dersom elevene utfordrer læreren på lærerens kvaliteter. Det positivt motsatte av å være rigid kan for denne læreren være fleksibilitet og raushet i møte med elevene. Dette vil i første omgang kunne være en utfordring å få til, men ved å se at også dette er tilgjengelig hos læreren, kan læreren lettere bevisstgjøre seg at struktur og planmessighet blir best i kombinasjon med fleksibilitet og raushet.

– Og hvis læreren forblir i sin rigiditet over lang tid, kan det i verste fall utløse oppgitthet i møte med elevene som ikke forstår at planene læreren har laget vil hjelpe dem frem gjennom skoleåret. Relasjonen mellom lærer og elevene er truet, men også arbeidsgleden og energien hos læreren.

Da kan det være fint med noen helt konkrete verktøy, som presenteres i «Kjenn deg selv som lærer».

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Sara Guribye

Sara Guribye

Markedsansvarlig Helse Helse 41206620
Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183

Relaterte nyheter