Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Nyhet -

Alt du trenger for å lykkes med prosjektoppstart

Den viktigste fasen i et prosjekts liv er oppstarten. Mange av problemene som oppstår senere i prosjektet, kan tilbakeføres til en lite gjennomtenkt igangsetting.

I dag bruker vi prosjektarbeidsformen for de fleste målsatte arbeidsopp­gaver som skal gjennomføres innenfor korte tidsfrister og med knappe ressurser. Ingen slipper unna prosjektarbeid, og det å kunne gjennomføre prosjekter er derfor en sentral ferdighet i arbeidslivet. Moderne ledere forventer at de fleste medarbeidere kan arbeide i og med prosjekt. Det som gjenstår, er å få de samme lederne til å innse at ikke ett prosjekt i verden klarer seg uten tid, engasjement og penger.

Mange prosjektledere sier at det var en ren tilfeldighet at de fikk sin første prosjektlederjobb. Det var altså ikke et bestemt karri­erevalg, og de hadde heller ikke fått noen form for opplæring før de gikk i gang. Etter hvert som årene har gått, har de lært seg å beherske jobben.

Det betyr at i prosjektets hverdag er erfaring en effektiv læremester. Dessverre kan den være kjøpt dyrt. Selvinnsikt, god opplæring og tre­ning står sentralt. Å erkjenne hva man ikke kan, og kunne få råd fra en erfaren kollega er gull verdt. Er du usikker, må du finne en erfaren kollega å diskutere med og ta frem lærdom fra tidligere gjennomførte prosjekter.

Boken kan brukes i alle typer prosjekter. Om du skal starte opp små eller store prosjekter i din bedrift, utvikle et nytt produkt, etablere en barnehage, være prosjektleder for et TV-program, gjennomføre en fotballturnering – det er de samme grunnteknikkene som gjelder. I denne boken får du alt du trenger for å lykkes!

Utdrag fra boken Prosjektoppstart av Michel Esnault

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183