Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Blogginnlegg -

Vi må kunne stole på at vikarene i kommunehelsetjenesten er kvalifiserte

Hvordan sørge for at assistentene i helse- og omsorgstjenestene får den opplæringen de trenger for å kunne jobbe selvstendig med brukerne?

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og med det også ferietid. For å holde hjulene i gang under ferieavviklingen er sommervikarene en viktig ressurs. Mange av sommervikarene er ufaglærte. Noen har erfaring fra tidligere – andre ikke. Uansett kan de gjøre en stor forskjell for mennesker som trenger støtte, hjelp, pleie og omsorg.

Hva skal du gjøre og hva har du lov til å gjøre?

På sykehjem eller i hjemmesykepleien har mange av brukerne sammensatte og komplekse behov. De kan ha flere ulike sykdommer som krever at støtten, pleien og omsorgen som gis er nøye planlagt og vurdert. Det er derfor viktig at vikarene vet hva de som ufaglærte skal gjøre (ansvar), og hva de har lov til å gjøre (myndighet).

Vikarene bør ha kunnskap om grunnleggende tema som lovverk, hygiene, kommunikasjon, etikk, tvang, dokumentasjon, forflytning og sykdomslære. I tillegg er det viktig at vikarene vet hva de må observere. Hva må vikarene legge merke til hos brukerne? Når må de reagere og rapportere sine observasjoner videre til sykepleier eller lege?

Å investere i kompetanse lønner seg

Det lønner seg å gi vikarene god opplæring. Vikarene blir tryggere i jobben og mestrer utfordringer bedre. Da vil brukerne oppleve å få mer kontinuerlige, gode tjenester og tryggheten øker. Trygghet og mestring av jobben vil også kunne motivere vikarene til å ville fortsette å jobbe i helsetjenestene etter at sommeren er over. For vikarbehovet er stort også resten av året.

Ved å investere i vikarenes kompetanse kan vi sikre god kvalitet– også i ferien!


Av fagredaktør Christine N. Evensen

Qudos - kunnskap helt enkelt

Emner

Tags

Pressekontakt

Camilla Bruseland

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997
Anne Kathrine Aabel Vikanes

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69
Anja Økland

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge