Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Blogginnlegg -

Hva er en lærende organisasjon?

I dette innlegget skal jeg se litt på hva en ekte lærende organisasjon er. Det er mange teorier om lærende organisasjon. Peter M. Senge beskriver det slik i sin epokegjørende bok Den femte disiplin:

«En lærende organisasjon er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin kapasitet til å skape de resultatene de virkelig ønsker og drømmer om, hvor nye og utviklende tankemønstre dyrkes fram, hvor kollektive ambisjoner er frigjort, og hvor mennesker kontinuerlig lærer å lære sammen.» (Senge 1990)

Tenk deg at du våkna en dag med helt nye briller. Verden så plutselig annerledes ut. Organisasjonene var de samme, jobben den samme, kollegaene. Men noe var annerledes. Du oppdager en skjult prosess som påvirker alle andre menneskelige og forretningsmessige prosesser. Denne prosessen påvirker kvalitet, produktivitet, HMS, trivsel og alt som betyr noe for en organisasjon.Likevel er den skjult og viet liten eller ingen oppmerksomhet. Denne prosessen heter organisatorisk læring. Organisatorisk læring er – organisasjonens evne til å lære: hvor menneskene kontinuerlig lærer å lære sammen. Denne prosessen går det an å lede og utvikle. Med dine nye briller tenkte du at dette var ytterst merkelig – at den vesentligste av alle ledelsespåvirkbare prosesser er så lite påaktet?

Grunnen til dette er at de fleste organisasjoner ikke er lærende organisasjoner, men styrende. De ledes etter helt andre prinsipper. Mål og budsjetter bestemmes sentralt, og folkene som arbeider i virksomheten (på fint – humankapitalen) skal mobiliseres til å nå disse sentralt bestemte målene. I stedet for å kontinuerlig lære å lære sammen, utfører man det som er bestemt og rapporterer avvik, eller framdrift.

Hvordan vet vi om vår organisasjon er en lærende organisasjon? Finnes det klare kjennetegn? Hva skal se etter? I følge professor David Garvin ved Harvard, finnes det en «syretest». Ved å svare på disse fem spørsmålene, vil vi få svar på om vi består denne testen:

1. Har organisasjonen en klar læringsagenda?

En lærende organisasjon har et klart bilde av hvilken kunnskap den vil trenge for å møte framtidas utfordringer. De vet hva de trenger å vite mer om.

2. Er organisasjonen åpen for avvikende informasjon?

Hvis noen kommer med informasjon som «ikke passer inn», hender det at man skyter budbringeren? En lærende organisasjon er også åpen for informasjon som «ikke passer inn».

3. Unngår organisasjonen å gjenta feil?

Norsk pasientstatistikk forteller om skader og feil som oppstår på sykehus. Ser vi på denne statistikken er det liten forskjell fra år til år. Man gjentar de samme feilene. Mange helseinstitusjoner har derfor et lang vei å gå til å bestå syretesten for lærende organisasjon. Det samme gjelder store deler av industrien som har lav utnyttelsesgrad av teknologi og kompetanse.

4. Mister organisasjonen kritisk kunnskap når nøkkelpersoner forsvinner?

En dyktig lege, fagarbeider eller ingeniør slutter og vesentlig kunnskap går tapt. Kunnskapen går bokstavelig ut døra og forsvinner. Oppgaver som var enkle å løse blir plutselig nesten uoverkommelige fordi ingen har kunnskapen. Noen som kjenner seg igjen?

5. Handler organisasjonen ut fra hva den vet?

Lærende organisasjoner har ikke bare mye kunnskap, men handler på grunnlag av denne kunnskapen. Man oppdager et kundebehov som ikke er møtt, men gjør ikke noe med det. Eller man kjenner godt til en skaderisiko, men tar ikke forebyggende tiltak.

De neste årene kommer til å handle om utvikling av ekte lærende organisasjoner. De gamle mål- og resultatstyrte systemene vil gradvis dø ut og erstattes av dynamiske lærende systemer der menneskenes medfødte evne til læring er den viktigste av alle ressurser.

Bjarne Berg Wig

Fagbokforfatter Gyldendal Akademisk

Related links

Emner

Pressekontakt

Lilian Kongshavn

Lilian Kongshavn

Redaktør Arbeidsliv Arbeidsliv 91715730
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge