Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Blogginnlegg -

Forebygging av trykksår gir bedre livskvalitet for pasientene og koster mindre

Det er enklere å forebygge enn å behandle trykksår. Trykksår er smertefullt og kan redusere livskvaliteten til pasienten kraftig. Allikevel er trykksår svært utbredt både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

«Jenny Kvåle er 79 år gammel og bor på sykehjem. Hun hadde et hjerneslag for to år siden. Hjerneslaget gjør at hun ikke er så mobil lenger. I løpet av sommerferien har Jenny utviklet et trykksår på setet. Dette er svært smertefullt og har ført til at hun er blitt deprimert. Nå føler Jenny at livet ikke er verdt å leve.»

Et trykksår kan koste 100 000 kroner
Mange trykksår kunne ha vært unngått dersom helsepersonellet hadde hatt fokus på forebyggende tiltak. Det kunne ha spart pasientene for mye lidelse og samfunnet for store kostnader.
Cirka 700 millioner kroner går med til forebygging og behandling av trykksår i Norge hvert år, ifølge den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Videre viser den til at det koster 2,5 ganger mer å behandle et trykksår enn å forebygge det. I snitt koster det 10 000 kroner å behandle et trykksår i kategori 1, mens det i snitt koster
100 000 kroner å behandle et trykksår i kategori 4.

Kunnskap lønner seg
For å vite hva man skal gjøre for å forebygge trykksår må man blant annet ha kunnskap om hvem som er utsatt, hva man skal se etter og hva man kan gjøre for å forebygge sår.
Alt helsepersonell har viktige oppgaver når det gjelder forebygging av trykksår. Men for å kunne stelle trykksår må man ha relevant opplæring. Mange steder er dette en sykepleieroppgave.
Grunnleggende kunnskap om huden, sår og sårtilheling med særlig fokus på observasjon, forebygging og tiltak er kunnskap alle helsearbeidere bør ha, også ufaglærte. På den måten kan trykksår i større grad unngås. Pasienter slipper smertefulle sår og nedsatt livskvalitet og helsetjenestene slipper store utgifter til behandling. Å investere i kunnskap om trykksår vil lønne seg for både deg, dine pasienter, dine ansatte og samfunnet.

Hva er et trykksår?
Et trykksår er en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vev, vanligvis over et
benfremspring, som er et resultat av trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter.
(EPUAP/NPUAP 2009)

Tekst skrevet av:
Christine N. Evensen

Qudos - kunnskap helt enkelt

Emner

Pressekontakt

Camilla Bruseland

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997
Anne Kathrine Aabel Vikanes

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69
Anja Økland

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge