Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Blogginnlegg -

En sommer i hvitt

Vi vet at det er mange oppgaver som står i kø på dagens vakt. Noen av oppgavene er rutinepreget, andre må man ha mye kunnskap og erfaring for å håndtere. Ansvaret er stort!

Nå går vi inn i en tid hvor det er mange sykepleiestudenter som har sin første sommerjobb i helsevesenet. De skal ta på seg uniformen, som mange forbinder med kunnskap og kompetanse, med stolthet og litt uro. Har de nok kunnskap til å ivareta noen for første gang eller uten en kontaktsykepleier i ryggen?

Ønsket om å lære, hjelpe og jobbe med mennesker er ofte sterkt, men møtet med virkeligheten kan være overveldende. Vil opplæringen klargjøre de for arbeidet de skal utføre de neste ukene? Forventes det mer av de fordi de skal bli sykepleiere? Vil de klare å observere endringer hos pasienten? Vil de vite hva de skal gjøre i ulike situasjoner? Får de det verktøyet de trenger for å møte oppgavene de står overfor?

Så sykepleierstudenter: vær interesserte og nysgjerrige, gi god omsorg og tørr å bruke det dere har lært. Er dere usikre – hent hjelp. Det er lov å kunne litt, men ikke alt. Bruk sommerjobben til å gjøre en viktig jobb og lære samtidig.

Vi ønsker dere god vakt i sommer!

Skrevet av fagredaktør Vibeke Marshall-Arnesen, Gyldendal Akademisk

Related links

Emner

Pressekontakt

Vibeke Marshall-Arnesen

Vibeke Marshall-Arnesen

Produktsjef Qudos og SHB Qudos og SHB 40875761
Gyldendal
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norge