Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Redaktør
 • Økonomi og administrasjon
 • pesvr.bkosckkansr.yeanendevdrscwenvr@gwnyllademendskaluo.nhroyq

 • Redaktør
 • Pedagogikk
 • anaynetf.ggejewerldxowru@gweylzpdexrndeyalye.nonone
 • 90789376

 • Redaksjonssjef
 • beiariwet.ongjbvenzrdelqm@ptgytqldlxenfxdacvl.nfnoqf
 • 98074222

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, samfunnsfag, økonomi og administrasjon
 • Vixrbepakexm.Hbqoepdghon-Odkmdtmalvh@gmtylgddeayndhzalps.ntyoyf
 • 41553713

 • Markedsansvarlig
 • Sykepleie, Sosial- og helsefag
 • leqqnava.wquinhysnbzeszt.serolvqemxw@ggmyldidehxndgzalzb.narogf
 • 93254935

 • Redaktør
 • Økonomi og administrasjon
 • knhlutiq.audndfhregs.kpgarfxlsuhtafod@oagyxblddeenyvdayal.onnosz
 • 41205988

 • Redaktør
 • Psykologi
 • idpia.alstjsenkrdajrhlai@ginylzudehtndbjalwr.nvoolh
 • 95278622

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Psykologi, medisin og samfunnsfag
 • beegatooe.blmolaladondxxerlb@gbaylohdeyqndpbalhs.njtouu
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Pedagogikk, økonomi og administrasjon
 • susfsaugnnqt.hgzandgsehxn@djgyraldmeenzxdavcl.icnogv
 • 99011183