Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anpenejz.Ktjatnrhrnjinmle.cqVixnkapcnejhs@bugywalddyenogdajul.eonozm
 • 98 21 82 69

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • savqraxu.gzwurssibvpyesq@grpylfjdedhndmbaljh.nwzofv
 • 41206620

 • Redaksjonssjef
 • Psykologi
 • caabthpgrijineys.ihddskooekk@gugyldqdeomndfvaldp.nnhoca
 • 98048815

 • Kontorleder
 • ancpnefi.gwnreguftnuegmmrehtffjh@gvvylevdewpndehalhd.nrgoag
 • 90570654

 • Redaktør
 • Pedagogikk
 • kalkjasb.kyvatmjhrdmineve.iukrbmisnitiroaniuseovn@hygyxlldkyenqidazbl.mgnocn
 • 93247676

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • anhddeewrsch.emhinkqsesjthpr@gmbylxvdeuwndrzalwn.nkyood
 • 90962807

 • Redaktør
 • Digitale utgivelser
 • inomgvkfiler.gvsaasislivanhwd@lcgyvaldhzenlsdassl.zjnoyg
 • 48250157

 • Redaktør
 • Arbeidsliv
 • lifhlijiancy.kbxonwxgsybhayavnlw@gvrylcadedpndfaalrn.nndopt
 • 91715730

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • anpsn-ozchlfrihustmyinvb.bbjorphstkuadtn@gyfylwvdexindpvalai.nmjoac
 • 90474750