Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anawneiv.Ktbatiyhrlyincje.wuVihlkacbnelts@cxgysmldhuenfqdabfl.fxnomr
 • 98 21 82 69

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • sassrahk.gumurjsibskyeju@gabylvgdevlndusalui.nhaolb
 • 41206620

 • Redaksjonssjef
 • Psykologi
 • cacothhurinuneng.iqidsksoeen@gnkylelderyndrvalxl.nvmojm
 • 98048815

 • Kontorleder
 • annmnekw.gvzreswftkregifrebsffqq@gsvylpbdevwndgyalxk.nvzowz
 • 90570654

 • Redaktør
 • Pedagogikk
 • kajwjamx.kayatenhrczinibe.rdkrdbisrntiohanasseqen@htgyyuldnpencodawpl.nwnodb
 • 93247676

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • ancodeijrsmi.esginwbseehthzs@gyfylkndeqqndecalwk.neyosl
 • 90962807

 • Redaktør
 • Digitale utgivelser
 • ingjgvhqilpe.gtvaalkslreanbjd@dngycxldfuentadahul.ihnopw
 • 48250157

 • Redaktør
 • Arbeidsliv
 • livuliizanph.kdqonqrgsmwhaeevnyl@genyljzdepcndgbalzu.npcoya
 • 91715730