Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjhierqystroi.tgBeuorgzjercasekwn@adgydhldqvenqbdajal.nhnokj

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • licwv.nkblzcomyh-srktorrksmktauyd@sugyeoldrjennrdacll.aanohp
 • 41469343

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • Kcmatprrimcnecl.biyactwh.plgatonsbdmowy@gwyylhndexzndmualsk.nvgogq
 • 97129350

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Mawnrivk.Gafjekblsittahxd@nsgyvqldlvenrjdafgl.bnnotg

 • Redaktør
 • Jus
 • Gwhroru.Tzyrulhdecy.Gvnjevsstctruvfd@tkgynyldfienaqdamtl.nunokk
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Annmneiz.Beoirmugirwttqte.kySoysngkje@aqgyylldffenwkdacxl.wgnocs
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idnna.tgKywdhriyinhxg@kvgyayldyaenagdalzl.pjnokb
 • 93498881

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anvvneky.Kkuatxjhrncinyre.yoVicpkazenenfs@kzgyucldnjenttdavql.vunoah
 • 98 21 82 69