Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • anxwjara.ohikljhantad@hfgyunldpoenlrdalzl.wunowp
 • 45201339

 • Prosjektleder for innovasjon i Gyldendal
 • caqcmiyclljda.aobriousepelcsanhyd@glgyxhldjwencpdaanl.bvnofc
 • 977 17 997

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • ancnjakd.vinalfustlkadmj.mixagvlnusissbvenao@gcayljjdeqpndkialdr.nfjobf
 • 99157769

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • vijemavt@gcqylrgdefandgsalsv.nnzokm
 • 40875761

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjvrerpystgii.ioBeaurgqferteseynn@ougyatldydenmbdacml.dunohu
 • 97122172

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • ligmv.gfblciomqf-sgdtorpksiwtagpd@qhgytsldldenzndadvl.vgnoln
 • 41469343

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Mapvrize.Gypjenrlsuktawod@nsgycjldqcenwxdaldl.vinoyj

 • Redaktør
 • Jus
 • Gwzroou.Tverumxdeja.Gqojegqstayruchd@sggyqbldysenmbdaxbl.tfnoig
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Anlknejh.Busirtegidxttgde.poSomvngrne@hygyooldifentydaiwl.dtnobb
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idxka.toKyizhrzcinptg@iwgyvpldgoenohdaqel.pvnoes
 • 93498881