Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjayerlvstusi.mfBekhrgmkerxfseesn@fqgyerldmfenqhdauel.ndnogq

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • liehv.ozblkgomla-sdqtostksvytaewd@xwgygvldcxenavdaopl.ugnoor
 • 41469343

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • Kvyatdorizjneai.bjwaclxh.ccgapinssdmosp@gjiylymdeztndsoalmg.neionq
 • 97129350

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Maosrije.Gsnjefalsbctahtd@cagyzgldddenljdayel.pmnoqb

 • Redaktør
 • Jus
 • Gwfrowz.Tbtrufidejt.Gvvjemjstllrugfd@stgyksldakenpcdaosl.qznojt
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Anrjnegr.Brxiraxgiehttcme.nmSoeongaze@wjgyjhldtvenbhdauwl.pbnolq
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idlda.vrKykbhrntinzzg@bqgyaqldjrenwmdasol.wsnolv
 • 93498881

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anpaneoy.Kcwatkghrmkinqxe.fiViazkaaonedvs@xggyseldeieniidaqvl.shnogm
 • 98 21 82 69