Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • anepjaxx.oqqklrnanfxd@nmgyesldhoentvdarzl.aznokj
 • 45201339

 • Prosjektleder for innovasjon i Gyldendal
 • cavamiemllyca.uvbrvrusvuelovanudd@tkgydfldlfengzdacpl.dunoqe
 • 977 17 997

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • anmsjauy.vxdalnpstbuadoh.mpaagklnupqssomenmo@goiylvfdeigndwnalyr.nckoqq
 • 99157769

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • viohmanf@glnyleadefandajalvo.ncyorq
 • 40875761

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjwaerxcstzti.rwBevbrgyferdmsepsn@ojgyhhldzoenwldabsl.ttnovi
 • 97122172

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • liejv.xhblqnomqh-seqtokpksmctarxd@gugyjcldvienmcdaatl.wanoru
 • 41469343

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Maxcrigz.Gqzjekalsuztahgd@avgynzldrkendcdalul.mpnoxf

 • Redaktør
 • Jus
 • Gbjrohi.Tbzruexdefa.Gxajeafstspruvud@ysgymwldfqenbtdagyl.tdnoba
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Ancanedr.Bheiryogikpttbre.xfSolxngime@qrgyeqldloenpfdairl.ldnojg
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Iduza.wiKyfhhrosinqdg@ehgyczldoteneadatsl.lxnovn
 • 93498881