Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjpzereestrzi.cuBezrrgdperitsesin@yigyjaldayeneldaspl.jrnoig

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • lifov.djblatomiv-sqntocnksyatatqd@nggykwldgjenjtdaccl.wnnoyt
 • 41469343

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • Keiatezribxnelj.bgsacokh.lqgalgnsfomosu@gvmylqydeysnddwalku.nfyoix
 • 97129350

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Maqsrikh.Gzxjecnlsgftaimd@bhgylxldupenuvdanxl.lnnocz

 • Redaktør
 • Jus
 • Gqgroll.Tljruehdetb.Gxgjelxstrlruvmd@zagyqildtlenugdawyl.jenoki
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Anjvnezd.Bthirdfgiatttoce.jzSodkngyqe@icgyfhldhienxedawxl.zfnofk
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idima.bjKyhzhrjwinaog@xdgyfxldacennldabyl.bgnohw
 • 93498881

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anqwneda.Kanatvthrininree.liVizokaxynebcs@zegyuwldjvenobdakjl.qhnoqj
 • 98 21 82 69