Følg Gyldendal Akademisk

Vil du jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag?

Nyhet   •   mai 02, 2017 07:30 CEST

Bilde: Metro Branding

Hvordan inspirere lærere og skoler til å jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag, for å fremme læring og motivasjon for alle elever?

Dag Johannes Sunde og Trude Slemmen Wille, begge seniorrådgivere i Utdanningsdirektoratet, ønsker med boken Fra læreplan til klasserom å vise hvordan lærere kan arbeide kreativt og praktisk med en kompetansebasert læreplan, som Kunnskapsløftet.

Med fargerike illustrasjoner viser forfatterne mange ulike eksempler på hvordan du kan arbeide med blant annet læreplan og progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring og tverrfaglighet i klasserommet. 

Planlegging og arbeid med blant annet progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring, problemløsning og tverrfaglighet, vies stor oppmerksomhet i boken. Målet med dette arbeidet er å tilpasse opplæringen på ulike måter for å imøtekomme elevenes faglige nivå, personlige interesser og forutsetninger.

Eksemplene i boken er blant annet hentet fra fagene matematikk, norsk, KRLE, musikk og samfunnsfag. Forfatterne har valgt å trekke frem musikkfaget i flere av eksemplene for å illustrere hvilke utfordringer som kan oppstå når en lærer skal gi tilbakemeldinger og veilede elever. Et musikkstykke kan for eksempel spilles helt «korrekt», men formidlingsuttrykket kan forbedres. Å vurdere en fremføring av for eksempel en sang dreier seg om mye mer enn å vurdere om noen synger rent, eller ikke synger falskt. Vurdering i estetiske fag kan også være krevende fordi begreper som ofte brukes for å beskrive utøvelse eller et produkt, kan være vanskelig å konkretisere for å gi mening. Elevene skal gjerne uttrykke noe «mer», men det kan være vanskelig å formidle hva det skal være, på en måte som gir mening for elevene. Tilsvarende utfordringer kan oppstå i språkfagene som norsk eller engelsk. Dybdelæring og tverrfaglighet trekkes frem som viktig for å fremme kreative læringsprosesser.

Før du starter å lese denne boken, vil forfatterne gi noen tips og råd:

  • Enkelte strategier og metoder virker for noen elever, men ikke for alle.
  • Elevene har selv mye kunnskap om hva som motiverer dem.
  • Det er lov å gjøre feil, det er læring det også.
  • Kompetanse i fag er ikke statisk og vil hele tiden være i utvikling og prosess.
  • Det finnes ingen fasit for hvordan man skal jobbe med underveisvurdering, og hvordan man skal bygge og styrke elevenes kompetanse.
  • Det finnes mange ulike og kreative måter å støtte elevers læring og kompetanse på.
  • Samarbeid med kolleger. De kan gi idéer, inspirasjon og tilbakemeldinger som er nyttige.

Nysgjerrig? Les mer om boken 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.