Følg Gyldendal Akademisk

Utnytt ditt potensial som lærer

Nyhet   •   des 13, 2017 12:19 CET

Foto: Metro Branding

Kjenn deg selv som lærer og øk bevisstheten om hvilke personlige ressurser akkurat du har med deg inn i klasserommet for å skape og bevare gode relasjoner til elevene dine.

«Skolens viktigste oppgave i fremtiden er å skape elever med mot, vilje, kunnskap, kompetanse og et så solid verdigrunnlag at eleven kan forme sin egen fremtid.» Dette sa Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i sin nyttårshilsen i bladet Utdanning (Utdanning 1/17). 
Det er forfatterne, Bente Elisabeth Vetland og Kristin Aase, av boken Kjenn deg selv som lærer helt enige i. 

Samfunnet ønsker og trenger elever som tar vare på både seg selv og det fellesskapet vi lever i. Elever som stadig utvikler sin forståelse av hva demokratiet krever av oss, og som forstår hvor viktig det er å sikre mindretallets rettigheter. Elever som forstår betydningen av rettferdighet, toleranse og respekt og hvordan det kan praktiseres.

Kjenn deg selv som lærer gir læreren inspirasjon og verktøy til å gjøre en forskjell i elevers liv. Målstyrte læreplaner, individuelle læringsmål, nivådifferensiering og vurdering for læring har lenge vært sterkt vektlagt. Skolen har gjennom det fått økt kvalitet. Samtidig har det skapt en følelse av å komme til kort hos mange lærere. I denne boka ønsker forfatterne å flytte fokus til hvilken betydning du som lærer kan spille i dine elevers liv. 

Gjennom boken får du som lærer innsikt i hvordan du kan iverksette dette i din skolehverdag. Hva er dine styrker og utfordringer i møte med eleven når du skal skape tydelig struktur og læringsfremmende feedback? Hvordan skal du som lærer ha overskudd til å gjøre gode grep og se den enkelte, når kravene er så mange? Forfatterne løfter frem det de vet skaper god kvalitet i skolen, der den gode relasjonen mellom lærer og elev, feedback og struktur er aller viktigst (Hattie mfl., 2014). 

Boken setter lyskasteren på deg som lærer, slik at du skal se deg selv enda klarere, og bli stolt av de kvalitetene du har med deg inn i klasserommet. Du får hjelp til å bli enda bedre kjent med hva du kan gjøre for å redusere energitap. Ikke minst får du innsikt i hva som skjer når du havner i stress, og hvordan du kan unngå misforståelser og affektreaksjoner, slik at den gode relasjonen til eleven bevares. 

Forfatterne av boken, har i mange år fordypet seg i forskning rundt læring, mestring og atferdsendring. I tillegg har de til sammen flere tiårs erfaring fra klasseledelse, kursvirksomhet, leder- og teamutvikling og personlig coaching. Kunnskapen og verktøyene som formidles, har vært prøvd ut på lærere, elever og kolleger. Utvalg av stoff, verktøy og eksempler har vært styrt av spørsmålet: Hva virker? 

Utdrag fra boken Kjenn deg selv som lærer av Bente Elisabeth Vetland og Kristin Aase

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.