Følg Gyldendal Akademisk

Utdanning til å mestre egne liv

Nyhet   •   nov 29, 2017 10:08 CET

Foto: Metro Branding

Vi lever i en tid der flere barn og unge utvikler psykiske helseplager. I denne boka rettes søkelyset mot skolens rolle i denne sammenhengen.

Samtidig med at stadig flere barn og unge utvikler psykiske helseplager, øker vår forskningsbaserte kunnskap om at en god psykisk helse er viktig for trivsel, læring og utvikling i skolen. I tråd med dette gir skolemyndighetene klare signaler om at elevenes psykiske helse må få økende oppmerksomhet på alle nivå i utdanningssystemet. 
Med denne boka ønsker forfatterne å bidra til økt kunnskap om skolen som en helse- og læringsfremmende arena.

Sentrale spørsmål som besvares, er:

  • Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv?
  • Hva hemmer og fremmer elevenes psykiske helse i skolen?
  • Hvilke satsingsområder er sentrale for å utvikle en helsefremmende skole?

Problemstillinger knyttet til et økende prestasjonspress i skolen står sentralt i boka, og selvverd, mobbing, elevmangfold og marginalisering av sårbare elevgrupper er blant de temaene som diskuteres. Videre presenteres helsefremmende ressurser for fremtidens skole, ressurser som forfatterne mener det er viktig å satse på for å støtte opp om at elever kan utvikle en god psykisk helse og utdannes til å mestre egne liv: Det vises til at tiden er inne for en nysatsing på den inkluderende skolen, og et helsefremmende inkluderingsbegrep lanseres. 

Spesialpedagogikken som fag og praksis løftes også frem som sentral i denne sammenhengen. Videre fremheves betydningen av gode lærer–elev-relasjoner, at elever utvikler evne til mentalisering og sosioemosjonell kompetanse, at elever gis tid og rom for refleksjon knyttet til en mediemettet ungdomskultur – og at psykisk helse og livsmestring blir et eget fag i skolen.

Som en rød tråd i boka belyses også muligheter og utfordringer knyttet til lærernes og spesialpedagogenes profesjonsutøvelse i en helse- og læringsfremmende skole. Hva trenger de for å realisere denne skolen? Overordnet er det et mål at boka bidrar til en tettere forbindelse mellom idealer og realiteter, mellom politikk og pedagogikk for den norske skolen


Om forfatterne av Elevenes psykiske helse i skolen

Boken er skrevet av Jan Arvid Haugan, Anne Torhild Klomsten, Daniel Schofield og Marit Uthus, alle ansatt som førsteamanuensis ved NTNU, Roger André Federici, forskningsleder ved Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning (NIFU), Einar M. Skaalvik, professor emeritus i pedagogisk psykologi ved NTNU og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, Sidsel Skaalvik, professor emeritus i spesialpedagogikk ved NTNU, samt Christian Wendelborg, som er forskningsleder ved avdeling for mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning. Marit Uthus har redigert boken.
Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.