Følg Gyldendal Akademisk

Nordisk lærebok om palliasjon

Nyhet   •   mar 14, 2017 13:25 CET

Foto: Thinkstock

Palliasjon er den nordiske læreboken om lindrende behandling og pleie av pasienter med uhelbredelig sykdom.

Fortsatt er kunnskapsgrunnlaget for mye av den palliative behandlingen som gis, ikke godt nok. Samtidig har forskning i palliasjon blitt en viktig aktivitet ved flere sykehus, universiteter og høyskoler i Norge. Palliasjon er grundig omtalt i den siste Nasjonal kreftstrategi (2013–2017). Det er utarbeidet et nasjonalt handlingsprogram, men behovet for å sikre ensartet behandling uavhengig av pasientens bosted er fortsatt en utfordring.

Målsettingen for palliativ behandling er best mulig livskvalitet for pasienter og deres pårørende. Lindring av symptomer og tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle problemer er derfor viet bred plass. For å dekke utviklingen i fagfeltet er denne utgaven fullstendig omarbeidet. Alle tidligere kapitler er oppdatert, og boken inneholder 19 nye kapitler. 

Boken har åtte deler med i alt 60 kapitler. Delene dekker relevant teori, organisering, grunnleggende kliniske aspekter, smerte og smertebehandling, lindring av andre symptomer og spesielle behandlingstiltak, lindring ved andre sykdommer enn kreft, lindring til barn og perspektiver på lindrende behandling i årene fremover. Det er lagt vekt på at det kliniske stoffet skal være anvendbart i praktisk arbeid. Smerte og smertebehandling er viet stor plass med egne kapitler om smertediagnostikk, patofysiologi, molekylærgenetikk, smertepsykologi, medikamentell behandling, invasiv smertebehandling og behandling av ikkemalign smerte. Alle som møter alvorlig syke mennesker med begrenset levetid, vil ha nytte av boken.

Bokens hovedredaktører er Stein Kaasa og Jon Håvard Loge. Kaasa er professor ved Universitetet i Oslo og leder Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, og European Palliative Care Research Centre. Loge leder kompetansetjenesten for lindrende behandling ved Oslo universitetssykehus og er professor ved Universitetet i Oslo. Professorene Dagny Faksvåg Haugen, Marianne Jensen Hjermstad og Nina Aass samt overlege ph.d. Anne Kari Knudsen har i tillegg til å skrive egne kapitler vært med i bokens redaksjonskomité.

Boken er skrevet av 70 ledende norske, svenske og danske fagpersoner.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.