Følg Gyldendal Akademisk

Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Nyhet   •   jan 05, 2018 10:52 CET

Foto: Thinkstock

Skolene og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) rapporterer om økt antall elever med skolefravær, spesielt gjelder dette elever som vegrer seg for å gå på skolen. I tillegg er frafallsraten fra videregående skole fortsatt høy, men med en svak nedgang de siste to årene. Elever som er mye borte fra skolen eller faller ut av skolen, er en heterogen gruppe, og grunnene til fraværet er svært ofte komplekse. 

Forskning viser at det er sammensatte forhold hos den unge og den unges familie som kan være grunn til fravær. Men individuelle faktorer og familiefaktorer kan også trigges av forhold i skolen, som mobbing, et dårlig læringsmiljø og høyt stress relatert til fag og aktiviteter i skolen, og det kan vare en svært viktig grunn til skolefravær. Derfor spiller skolen en svært sentral rolle i utviklingen av fraværsproblematikk. Når skolefravær har vart over tid, øker kompleksiteten. Det fordrer et godt samarbeid mellom skole og hjem og støttesystemene rundt barn, foreldre og skole.

Flere skoler, foreldre og elever føler seg maktesløse, og det er stort behov for mer kunnskap og forståelse om hva de kan gjøre for å hjelpe elever med høyt fravær. Det er derfor behov for en norsk forskningsbasert og praktisk-metodisk håndbok om denne tematikken. Boka er forankret i egen og andres forskning, og den tar tematisk utgangspunkt i egen doktorgrad om skolens rolle ved skolevegring (Havik, 2015a).

Det kan se ut som at skolevegring oppdages på et senere tidspunkt enn skulk, og at skolevegrere oftere blir misforstått. Dette er elever som ikke krever den samme oppmerksomheten som mer utagerende elever. Skolevegrere er oftere stille, sjenerte og gjør mindre ut av seg. 

Fraværsproblematikk er sammensatt, og boka gir ingen oppskrift på hvordan man løser konkrete saker. Men den skaper et felles kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med skolefravær i skolene, i samarbeid mellom skole og hjem og i støtteapparatet rundt barn og unge og deres familier. Ønsket er at boka kan være til hjelp for å få Silje, Klara og Kristian til å gå på skolen.

Utdrag fra boken Skolefravær av Trude Havik

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.