Følg Gyldendal Akademisk

Selvmordsforebygging i praksis

Nyhet   •   mai 16, 2017 10:39 CEST

Foto: Thinkstock

Praktisk selvmordsforebygging inneholder 16 kapitler. Forfatterne skriver om forekomsten av selvmord og hvilke risikofaktorer som finnes, og drøfter spesielt selvmord hos barn, unge og eldre. De omtaler særlig grundig vurdering av risikofaktorer samt behandling og oppfølging.

Forfatterne har lagt vekt på å presentere praktiske tiltak ved selvmordsfare, blant annet for yrkesgrupper som kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Boken vil også være nyttig for blant annet pasienter og pårørende. Den inneholder mange eksempler for å illustrere mangfoldet i selvmordsproblematikken.

Boken omhandler også andre former for selvmord, slik som eutanasi og legeassistert selvmord. Mediene omtaler selvmord i økende grad, og boken tar opp noen fordeler og ulemper ved det. I tillegg beskriver den noen utfordringer knyttet til omtale av selvmord i sosiale medier.

Et stort og viktig kapittel handler om hvordan selvmordsatferd virker på andre – både pårørende, etterlatte og behandlere – og hva man kan gjøre i slike situasjoner.

Visste du dette?

  • Selvmordsraten i Norge har vært ganske stabil siden midten av 1990-årene.
  • Raten er to–tre ganger så høy blant menn som blant kvinner.
  • For kvinner er selvmordsraten høyest blant middelaldrende, mens for menn er raten ganske lik i aldersgruppene over 25 år.
  • Ifølge offisielle tall dør over 800 000 mennesker årlig av selvmord på verdensbasis, men det reelle tallet er antakelig høyere.
  • Det er minst ti ganger så mange selvmordsforsøk som selvmord.
  • Man kan ikke hindre alle selvmord, like lite som man kan hindre alle dødsfall i trafikken eller alle dødsfall som følge av kreft. Men man kan bidra til at færre dør, og til at flere får et godt liv.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.