Følg Gyldendal Akademisk

Rettens rolle i samfunnet

Nyhet   •   mai 10, 2017 08:00 CEST

Bilde: Thinkstock

Fra lov til rett utforsker rettens rolle i samfunnet. Utgangspunktet er den norske rettsstaten. 

Staten vår er i dag både nasjonalt forankret og internasjonalt orientert. Leseren blir invitert til å reflektere over hva rettsregler er, hvordan jurister kommer fram til rettsregler, og hvordan slike regler kan bidra til å sikre både stabilitet i og utvikling av et rettsfellesskap. 

Boken omhandler juridisk grunnstoff og er utarbeidet for å tjene blant annet som kurslitteratur i ex.fac., juridisk forprøve til masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fra lov til rett handler om rettens rolle i samfunnet, og forklarer grunntrekk ved rettsregler, hvorfor vi trenger slike regler og hvordan lov og rett blir til. Fremstillingen gir en innføring i den juridiske metoden man må ta i bruk for å løse rettsspørsmål, og boken åpner dermed dørene til det arbeidsuniverset jurister befinner seg i. Dette er et univers som de aller fleste i løpet av livet opplever å måtte forholde seg til, og kanskje undre seg over.

Det hører til juristenes spesialkompetanse å kunne føre en rettslig argumentasjonsprosess fra lovtekst til rettsregel. Jurister må også kjenne til hvordan man går frem for å fastslå en rettsregel i situasjoner der det ikke finnes en lovtekst å ta utgangspunkt i. Begreper som rettskilder, rettskildeprinsipper og rettsanvendelse blir forklart og satt i sammenheng. En av vår tids utfordringer er internasjonalisering av retten. Forfatterne løfter frem samspillet mellom nasjonal og internasjonal rett og forklarer blant annet hvilken betydning avgjørelser i EU-domstolen og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har for norsk rett. Fra lov og rett gir den basiskunnskapen og helhetsforståelsen man trenger for å kunne sette seg inn i og løse rettslige spørsmål.

VISSTE DU DETTE?

 • Alle norske borgere er bundet av mer enn 700 lover og mer enn 3000 sentrale forskrifter.
 • Norge er bundet av mer enn 3000 internasjonale avtaler. Mange av dem danner grunnlaget for rettsregler som gjelder for norske borgere.
 • «Jurist» er ingen lovbeskyttet yrkestittel.
 • Tre norske læresteder tilbyr femårige masterprogrammer i rettsvitenskap: Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Bachelorgrad i jus tilbys ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Rettsavgjørelser i EU-domstolen har betydning for norsk rett selv om Norge ikke er medlem av EU. Grunnen er at EØS-regelverket skal tolkes i tråd med EU-regelverket.

Kommentarer (1)

  Om man i rettslig forstand hadde forholdt seg til lovens spilleregler, ville aldri folket protestert, slik de gjør.
  I og en del saker, holder man og med på å bryte straffelovsbestemmelsene i stor grad og i fra det statlige embetsverket.

  - Finn Kristian Halvorsen - 20-05-2017 12:22 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.