Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Recovery – med ønske om endring

Når det skal arbeides Recoveryorientert i psykisk helse- og rustjenestene, kreves det radikale endringer både hva angår samarbeidsformer i og organisering av tjenestene, hvem som skal arbeide, og hvilke tilbud en skal gi, og disse endringene må skje nå.

Recoverybevegelsen oppstod som en motmakt mot den etablerte dominerende medisinskfaglige forståelsen, og har sine røtter i bruker- og menneskerettighetsbevegelsen. Boken minner oss om viktigheten av å kjenne historien innenfor rus- og det psykisk helsefeltet. En historie fylt av stigmatisering, diskriminering og overgrep. Boken belyser ulike faktorer og kulturer som fremdeles inneholder elementer av dette. Recovery er en kritisk bok, og forfatterne tydeliggjør ønske om endring.

Boken er kritisk til fagpersoners ønske om å standardisere Recoveryprosessene. Recovery er våre individuelle, personlige og sosiale prosesser som kan støttes av fagpersoner og samfunnet rundt oss, og det er den enkelte bruker som eier dette. Recovery kan ikke implementeres på ordinært vis, fordi det like mye handler om endringer av holdninger, verdier og det maktaspektet som finnes i tjenestene. Derfor brukes Recoverydannelse som et begrep som viser at det handler om en større endring og utvikling av tjenestene. Skal endringene være varige, kan de ikke ha en tidsfrist.

Forfatterne sier innledningsvis at de ønsker å skape en bok som tar inn over seg hele konteksten Recovery skal skje i, og hvilke faktorer i lokalmiljøet som fremmer og hvilke hemmer gode Recoveryprosesser. Bokens innledning peker tydelig på hvilke politiske forventninger fagfeltet har hengende over seg. Skal man skape pasientenes helsetjeneste må dette gjøres sammen med de som mottar tjenestene. Hva trenger jeg for å ha et godt liv? Fokuset flyttes fra brukeres begrensinger, til hvilke ressurser den enkelte har.

Målet med boken er å kunne vise at Recovery på en og samme tid er noe nytt og noe som ikke er nytt. Det er gammelt i betydningen av at Recovery har mange og ulike røtter knyttet til allmenne menneskerettigheter og særlig rettigheter for mennesker med rus- og psykisk helsevansker. Det er noe nytt ved at Recovery er på alles lepper og i alle utviklingsarbeider i psykisk helse- og rustjenestene tilpasset år 2017 og fremover.

Hele bokens omdreiningspunkt er knyttet til hva Recovery kan være – ikke hva det er – og hvilke tradisjoner, fornyelser og praksiser Recovery kan skrive seg inn i og vise seg som. Ved å forsøke å gå inn i beskrivelsene av og erfaringene med Recovery og sette ord på dem i en tekst inviteres du som leser til å dele, respondere, reagere og reflektere. 

Utdrag fra boken Recovery av Bengt Karlsson og Marit Borg

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935

Relaterte nyheter