Gå videre til innhold
Foto: Thomas Brun NTB Scanpix
Foto: Thomas Brun NTB Scanpix

Nyhet -

Organisasjon og ledelse på norsk

Faglitteraturen innenfor organisasjon og ledelse baserer seg ofte på utenlandske perspektiver.

– Vi har samlet oppdatert fagkunnskap på dette området fra et norsk ståsted. Boken er skrevet av noen av Norges fremste forskere og fagfolk på området, sier Ståle V. Einarsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB). 

Einarsen er redaktør for den nye læreboken sammen med Anders Skogstad, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiB og Øyvind L. Martinsen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. 

Hovedmålsettingen er å formidle kunnskap fra en rekke psykologiske, pedagogiske, juridiske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Felles for disse områdene er at de har stor betydning for om man skal trives og utvikle seg i jobben, og for effektivitet i grupper og organisasjoner. Det handler om kunnskap som er avgjørende for å prestere på et høyt nivå, og for å følge lover og regelverk.

Skal du drive organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid i Norge, må du som leder også forholde deg til fagforeninger og ta hensyn til medbestemmelse og medvirkning, som står sterkt i den norske arbeidslivskulturen. Personlighet, samhandling, ledelse, konflikthåndtering, stress, kultur og omstillinger er eksempler på temaer som tas opp i boken.

– Det er viktig å forstå hvordan du leder på måter som optimaliserer og skaper både effektivitet og god trivsel blant ansatte, samtidig som du forholder deg til samfunnets krav. Det er den viktigste kunnskapen en har utover den tekniske eller økonomiske fagbakgrunnen en måtte ha som leder, sier Einarsen.

Gir god oversikt
Utgangspunktet for boken er studieplanen for økonomiske og administrative fag, og innholdet er tilrettelagt for å gi førstegangsstudenten en god oversikt over de ulike temaene. Boken vil også finnes digitalt med ekstramateriale, filmer og oppgaver.

– Rent pedagogisk er det bra om studentene kan kjenne seg igjen og se at innholdet er relevant å bruke i Norge. Eksemplene er tilpasset dagens norske arbeidshverdag, og boken dekker nettopp det som alle norske ledere og arbeidstakere må forholde seg til, sier Einarsen.

Aktive forskere og praktikere
Forfatterne kommer fra mange institusjoner. Universitetene i Oslo, Trondheim og Bergen samt handelshøyskolene BI og NHH bidrar med ulike perspektiver og spisskompetanse.

– De er aktive praktikere, forskere og foredragsholdere som er spesialister på sitt felt og har oppdatert kunnskap og erfaring. De gir praktiske eksempler som er tilpasset norske forhold, samtidig som de er oppdatert på den internasjonale forskningen. Dette har vært veldig viktig i arbeidet vårt. Vi vil sikre det norske bidraget, samtidig som vi avspeiler det internasjonale fagfeltet. Boken inneholder derfor faglig oppdatert internasjonal teori og empiri tilpasset den norske virkeligheten i arbeidslivet, sier Einarsen.


Tekst: Anna K. Langhammer
Teksten stod første gang i Vit nr. 1-2017

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig 40874105