Følg Gyldendal Akademisk

Nytt om plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger

Nyhet   •   okt 24, 2017 13:11 CEST

Foto: Thinkstock

Alle har plikt til å søke å avverge alvorlige straffbare handlinger og til å varsle hvis man vet at noen er uskyldig tiltalt eller dømt. Reglene om dette kan være avgjørende for å hindre alvorlige straffbare handlinger, for eksempel at barn blir utsatt for mishandling, vold eller overgrep.

Plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger gjelder enten man har taushetsplikt eller ikke. Men for den som har taushetsplikt, oppstår gjerne spørsmålet om man i et gitt tilfelle har plikt til å tie eller varsle. Det er derfor viktig å kjenne reglene om avvergingsplikt og varslingsplikt, særlig for yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten som daglig møter barn,ungdom, pasienter og pårørende.

Denne boken behandler de grunnleggende reglene som gjelder for plikten til å avverge alvorlige lovbrudd, for plikten til å varsle om at en uskyldig person er tiltalt eller domfelt, og for plikten off entlige myndigheter har til å varsle barnevernet om mistanke om omsorgssvikt, vold eller overgrep mot barn. Den gjennomgår dessuten en rekke bestemmelser for utvalgte forvaltningsorganer, herunder barnevernet, helse- og omsorgstjenesten, politiet og utdanningssektoren. Her foreslås også løsninger på de kompliserte spørsmålene som reises i bokens eksempler.

Endelig kommer forfatteren med forslag til lovendringer som kan harmonisere og klargjøre regelverket. Boken er den første samlede framstillingen av reglene om avvergingsplikt og varslingsplikt og klargjør et fram til nå uoversiktlig rettsområde. Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler setter leseren i stand til å anvende bestemmelsene på komplekse spørsmål og forstå de grunnleggende hensynene bak reglene som skal beskytte de mest sårbare og utsatte gruppene i samfunnet vårt. Boken retter seg mot dem som kan få opplysninger som utløser en handleplikt, for eksempel ansatte i barnehage, skole og helsesektor. Den er også viktig for jurister som må trenge dypt ned i rettsspørsmålene, politi og påtalemyndighet, den øvrige forvaltningen og advokater og dommere.

Uttalelse fra riksadvokat Tor-Aksel Busch

«I vårt arbeid med å profesjonalisere politiets og påtalemyndighetens arbeid hva gjelder vold mot barn, de mest sårbare og utsatte av oss alle, har vi også rettet oppmerksomheten mot såkalt passiv medvirkning og plikten til å avverge alvorlige lovbrudd. Ikke sjelden ser vi at vold mot barn utøves over tid, og at flere personer har hatt mistanker om at alt ikke er som det skal. Det er i dette perspektivet Morten Holmboes nye bok er særlig viktig. Straffeloven 2005 § 196 er en krevende bestemmelse for ikke minst skole og helsepersonell, men også for oss praktikere som skal anvende bestemmelsen.»


Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.