Følg Gyldendal Akademisk

Nye perspektiver på endring i skolen - læring med integritet

Nyhet   •   jan 17, 2018 12:06 CET

Foto: Metro Branding

Dennis Shirley angriper i denne boka det han mener har vært en feilslått utdanningspolitikk i mange land. Ideer om måling av læringsresultater, standardisert testing og sammenligninger mellom skolesystemer har blitt importert og tatt i bruk uten at det har vært tatt tilstrekkelig hensyn til forskjeller i kultur og tradisjoner.

Trykket fra den dominerende skolepolitikken og dens tilhengere har i mange tilfeller ført til forbedringer i elevenes testresultater, men det har også ført til at lærere og skoleledere har blitt så presset at de har mistet grepet på sitt moralske kompass, og elever har fått problemer med å finne seg til rette i en skole som har blitt stadig mer innrettet mot en smal forståelse av hva læringsresultater er. Fag og ferdigheter som kunst og håndverk er blitt marginalisert til fordel for testbelagte fag og ferdigheter som lesing, skriving og regning.

Vi har hørt mye av dette før, også i Norge. Skoleforskere, både nasjonalt og internasjonalt, har kommet med sine advarsler. Lærere har protestert. Skoleledere har rapportert at det har blitt vanskeligere å være kritisk. Leger, psykiatere og andre helsearbeidere har advart mot at skolens testkultur og prestasjonspress gjør skolebarn syke. Bekymrede foreldre har organisert seg i sosiale medier, og aviser har jevnlig hatt kritiske oppslag Men det vil likevel være for enkelt å avfeie Dennis Shirley med at han kommer med gammelt nytt og sprenger åpne dører. Shirley bringer inn nye perspektiver og analyser fra en posisjon som gir ham en sjelden utsikt.

I tillegg til å være professor ved Boston College i USA har Shirley i en årrekke vært sjefredaktør for The Journal of Educational Change, noe som har gitt ham solid oversikt over forskningsfeltet. Han har også hatt en rekke opphold i Europa, kjenner våre skolesystemer, snakker flere språk og har god kunnskap om europeisk kultur. 

Han har forsket på skoleutvikling, undervisning, nyutdannede lærere samt regional og nasjonal utvikling av skolesystemer i ulike deler av verden. Han har skrevet en rekke artikler og bøker som har fått stor oppmerksomhet, blant annet Den fjerde vei (sammen med Andy Hargreaves) og The Mindful Teacher (med Elizabeth MacDonald), og han har studert norsk skole. Til sammen gir denne bakgrunnen Shirley et utgangspunkt få har når temaet er internasjonale utviklingstrekk og deres konsekvenser for skole og utdanning.

Utdrag fra forordet, av Eirik J. Irgens, fra boken Nye perspektiver på endring i skolen - Læring med integritet av Dennis Shirley. Oversatt av Ane Sjøbu

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.