Følg Gyldendal Akademisk

Ny kunnskap om den mangfoldige skolen

Nyhet   •   mai 09, 2018 08:00 CEST

Foto: Thinkstock

Den norske skolen preges av et økende kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Det utfordrer alle fagene i grunnskolelærerutdanningene til å øke bevisstheten om mangfold og til å rette søkelyset mot hvordan skolen kan møte mangfoldet på en god måte. 

Med denne boken ønsker forfatterne å bidra til en bred forståelse av mangfold i skolen ved å undersøke hvordan læreren kan møte og ivareta kulturelt og religiøst mangfold, og hvilket rom som finnes for ulike profesjonelle verdier i dagens utdanningspolitiske klima. I boken utforskes det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Forfatterne undersøker også de verdilogikkene som preger dagens utdanningspolitikk, og hva dette betyr for lærerens mulighet til å ivareta ulike pedagogiske verdier og idealer.

Sentrale spørsmål som drøftes er:

 • Hva innebærer en interkulturell lærerkompetanse?
 • Hvilke kunnskaper, holdninger og praksiser er sentrale i møte med en kulturelt- og religiøst mangfoldig elevgruppe?
 • Hvordan legger man til rette for en undervisning som tar hensyn til elevenes mangfoldige erfaringer og forutsetninger?
 • Hvordan aktualiseres verdier og verdigrunnlaget i en mangfoldig skole?

 • Bakteppet for boken er den tette integrasjonen mellom fagområdene som rammeplanen for de femårige grunnskolelærerutdanningene legger opp til. Særlig tydelig er denne integrasjonen i pedagogikk- og elevkunnskapsfaget, der kunnskapen om religion, livssyn og etikk skal bidra til å styrke lærerkompetanse i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. 

  Gjennom seksten kapitler drøfter forfattere fra ulike lærerutdanningsinstitusjoner temaer knyttet til ulike sider ved lærerkompetansen. Temaene dekker forståelsen av PEL-faget i en flerkulturell samfunnskontekst, barnets mangfoldige verden, mangfold i undervisning og skolehverdag, og mangfold sett i lys av profesjonelle verdier, politikk og verdigrunnlag.

  Om redaktørene
  Redaktører for boken er førsteamanuensis Espen Schjetne og professor Thor-André Skrefsrud. Espen Schjetne er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, der han underviser og forsker innen feltene religions- og etikkdidaktikk, kulturelt mangfold og læreres profesjonsetikk. Han har flere år bak seg som lærer i barneskolen. Thor-André Skrefsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han er også professor i religionsdidaktikk og har undervist i RLE i lærerutdanningen. Skrefsrud er utdannet allmennlærer og arbeider særlig med tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.

  Utdrag fra boken Å være lærer i en mangfoldig skole av Espen Schjetne, Thor-André Skrefsrud (red.)

  Kjøp boken her

  Kommentarer (0)

  Legg til kommentar

  Kommentar

  Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.