Følg Gyldendal Akademisk

Med samtalen som verktøy

Nyhet   •   mar 01, 2017 12:20 CET

Cato R. P. Bjørndal. Foto NTB Scanpix

Konstruktive hjelpesamtaler er en fagbok for veiledere, rådgivere, mentorer og coacher. Boken viser hvilke forutsetninger som må være til stede for å få til den gode samtalen – og hvordan kvaliteten kan heves.

Når man er veileder, rådgiver, mentor og coach, er samtalen det viktigste redskapet i verktøykassen. Da er det avgjørende at nettopp dette verktøyet fungerer optimalt. Å få samtalen til faktisk å bidra til menneskers læring og mestring, kan være utfordrende.

Forsker på veiledning

Forfatter Cato R.P. Bjørndal har en allsidig bakgrunn som lærer, veileder og idrettstrener. – I jobbsammenheng har jeg så å si alltid havnet i en veilederfunksjon. Det henger nok sammen med at jeg alltid har vært opptatt av å understøtte folks utvikling. Allerede som 13-åring startet jeg mitt eget fotballag, hvor jeg trente 9-åringer, sier Bjørndal og ler.

Senere har han motivert andre personer i deres utvikling på sine områder. I 18 år har han blant annet jobbet med videreutdanning av veiledere og rådgivere i ulike sammenhenger. I dag er han ansatt som dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, hvor han leder en gruppe som forskerpå veiledning. Gjennom egen erfaring, egen forskning og studier av forskningslitteratur har han avdekket sentrale faktorer som bidrar til gode hjelpesamtaler, og hva som kan hindre konstruktiv kommunikasjon. Denne kunnskapen viser seg å være svært relevant på tvers av ulike kontekster.

– Jeg har jobbet med veiledere og coacher med veldig forskjellig bakgrunn, innen skoleverket, næringslivet og offentlig helsevesen. Selv om hjelpere i ulike settinger har forskjellige typer samtaler, er mange av utfordringene de opplever, svært beslektet, sier Bjørndal.

Arbeidsallianse

Boken Konstruktive hjelpesamtaler beskriver blant annet hvordan man legger fundamentet for god kvalitet i alle typer hjelpesamtaler. Det viktigste er å ha en solid relasjon mellom veileder og veisøker, eller det Bjørndal kaller en «god arbeidsallianse». 

– Denne alliansen er faktisk fundamentalt viktigere enn hvilke metoder som brukes underveis i samtalen, sier Bjørndal. Kort fortalt består en slik arbeidsallianse av tre deler. Den første er en felles forståelseav hva som er målet for samtalen.

– Dette punktet kan virke banalt, men det er ingen selvfølge at begge partene i en samtale har samme mål, sier Bjørndal. Det andre handler om en felles forståelse av oppgaven de ulike partene har. Det tredje som må være til stede for å skape en god arbeidsallianse, er «nødvendige relasjonelle bånd», som Bjørndal kaller  det. For eksempel tillit og empati er stikkord som beskriver dette punktet.

– Hvis man ikke har en arbeidsallianse mellom hjelper og veisøker, kan hjelperen faktisk prøve seg på alle mulige slags metodiske grep, uten å ha grunnlag for å lykkes, sier Bjørndal.

Målgruppe

Boken er skrevet for alle som jobber med veiledning, rådgivning, mentoring eller coaching i ulike sammenhenger, og for studenter eller andre som kunne tenke seg å gå inn i en slik funksjon i fremtiden.

– Jeg bruker mye tid på å gjøre komplekseforhold enklere å forstå. Derfor har jeg også valgt å dele opp kapitlene etter ulike typer spørsmål, som jeg søker å besvare. Alle disse spørsmålene kunne vært hentet fra kursdeltakere og studenter som jeg jobber med, sier Bjørndal. 

Konstruktive hjelpesamtaler foreligger også i svensk utgave. Bjørndal har tidligere gitt ut boken Det vurderende øyet, som handler om observasjon og metode. Boken er oversatt til svensk og dansk og kommer snart i 3. opplag

Tekst: Irina Lee

Artikkelen stod første gang i Vit nr. 1-2016.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.