Følg Gyldendal Akademisk

Intervensjon og evidens i en tverrfaglig sammenheng

Nyhet   •   apr 06, 2017 12:47 CEST

Foto: Thinkstock

De to siste tiårene har begrepene intervensjon og evidens fått en stadig mer framtredende plass i ulike fagmiljøer. Gyldendal Akademisk har derfor gitt ut fire bøker som handler om utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikkhvor vekten er lagt på intervensjon og evidens.

Intervensjon refererer til bruk av systematiske tiltak for blant annet familiestøtte, individuell mestring eller styrking av et utviklingsfremmende miljø i skole og barnehage. Evidens refererer til en vitenskapelig vurdering av effekten av tiltakene

Dagens kompetansesamfunnet skaper risiko for sosial eksklusjon. En systematisk innsats for å støtte barns utvikling kan minske denne risikoen. Forfatterne av disse fire bøkene er opptatt av hvilke systematiske tiltak som kan støtte barns utvikling og hvilken effekt tiltakene har.

Disse fire bøkene er skrevet for studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid og sosiologi. Ansatte i barnevern, PPT, barne- og ungdomspsykiatri, skoleledere og lærere, så vel som ansatte i administrativ og politisk ledelse på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, vil også ha interesse av disse bøkene.

I bøkene settes intervensjon og evidens inn i tverrfaglig sammenheng. Dessuten plasseres intervensjons- og evidensbasert tenkning i en vitenskapelig samfunnsmessig sammenheng.

Bøkene er redigert av Sigrun K. Ertesvåg, Helene Eng, Ivar Frønes og John Kjøbli.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.